Rubriigiarhiiv: Tartu Reiki Kool

Tartu Reiki Kooli lõpetasid neljas ja viies reiki meister-õpetaja

Tartu Reiki Kool tegutses Tartus 2013. aasta novembrist 2017. aasta juunini, õpetades kolme ja poole aasta jooksul reiki I astmet mitmesajale, reiki II astet poolesajale ja reiki III astet ilma õpetaja astmeta ligi tosinale õpilasele. Reikiõpingute kõrgeim tase on meister-õpetaja koolitus, kuhu jõuavad välja kõige pühendunumad, kes soovivad anda oma oskusi edasi teistele. Tartu Reiki Koolis oli neid senini olnud kolm (Marju Varblane, Mare Jaansoo ja Ene Laius), kuid 2017. aasta kevadel lisandusid veel kaks tublit meister-õpetaja õpilast, Klarika Varik ja Margit Merisalu.

Nagu eelmisedki õpilased, läbisid nad kaks kohapealse koolituse moodulit ja hakkasid seejärel valmistuma õpetaja praktikaks, kommenteerides reiki kaustu ning vaadeldes ja osa aega õpetades reiki loeng-tutvustusel, reiki I astme ja II astme kursustel ning juhendades reiki praktikat. Selle mudeli järgi saab õpilane riskivabalt harjutada õpilaste peal, keda tema ise kokku koguma ei pea ja kelle ees veel täit vastutust ei kanna, täisvastutus lasub päris õpetajal.

18. juunil said reiki meister-õpetaja tunnistuse Klarika Varik Tartust ja Margit Merisalu Harjumaalt. Klarika on läbinud kõik astmed Reeda juures kolme ja poole aasta jooksul ja tegutseb lisaks Tartus lastejooga treeneri ja terapeudina. Margit aga oli läbinud kaks astet teise õpetaja juures. Kui ta otsustas omandada õpetaja astme, valis ta erinevate juhendajate vahel, kuni jäi pidama Reeda juurde, korrates kõigepealt teist astet ja läbides seejärel üksteise järel kolmanda astme ja õpetaja astme. Pikad autosõidud kodu ja kursuse või praktika vahel teda ei kohutanud, sest sõidu ajal sai ta oma mõtted läbi mõelda ja korrata vajalikku.

Pildil tunnistusega värsked meister-õpetajad ja kollase pluusiga nende õpetaja Reet Karro.

21. juunil nimetati Tartu Reiki Kool ümber Tartu JK Energiakooliks, mis ühendab Tartu Reiki Kooli ja Hingamisstuudio koolituspoolt. Tartu JK Energiakool hakkab õpetama lisaks reikile muid energiaga seotud distsipliine ja hingamisteraapiat. Reikikursuste formaadid muutuvad lihtsamaks ja traditsioonilisemaks.

Loodame, et edaspidi on meil veelgi rohkem nii tublisid meister-õpetaja õpilasi, kui on olnud Marju, Mare, Ene, Klarika ja Margit.

Share Button

Tartu Reiki Kooli lõpetas kolmas reiki meister-õpetaja

Reiki on muutunud viimasel ajal ülipopulaarseks, esimese astme kursustele tuleb gruppide viisi uusi õpilasi. Enamasti on nad esialgu vaimustuses, valmis muutma ja muudavadki oma eluviise ja mõtlemist, kasutavad reiki rituaale vähemalt 21 päeva pärast kursust. Sellel rajal edasiliikumine eeldab siiski pühendunud tööd iseendaga, seetõttu on teise astme grupid juba väiksemad ja meistriastmele jõuavad kõige motiveeritumad ja pühendunumad. Seda suurem on rõõm neist, kes on valinud sellel teel lõpuni käia.

Tartu Reiki Kool on tegutsenud novembrist 2013 ja selle on rohkete I, arvestatava suurusega II ja pisikeste III astme gruppide kõrval seni lõpetanud kaks reikimeister-õpetajat – Marju Varblane ja Mare Jaansoo.  Nüüd lõpetas ka kolmas: Ene Laius. Ene alustas meister-õpetaja astet oktoobris 2016 ja tegi viie kuu jooksul läbi I ja II astmel õpetamise praktika, esines reiki tutvustusel ja juhendas harjutusi reiki praktikaõhtul.  6. aprillil võttis ta teiste III astme praktikute aplausi saatel vastu teenitud tunnustuse, reikimeister-õpetaja tunnistuse oma õpetajalt, Tartu Reiki Kooli loojalt Reet Karrolt. Õnnitleme!

Ene Laius ja Reet Karro

 

Share Button

Stipendiumivõimalused Tartu Reiki Kooli reiki I astme pühapäevakursusel 12.02-5.03

Tartu Reiki Kooli reiki I astme pühapäevakursus toimub kahel pühapäeval, 12. veebruaril 11:00-17:00 ja 5. märtsil kell 10:00-18:00. Kokku 13,5 tundi ehk 18 akadeemilist tundi.

Kursus koosneb järgmistest osadest:

 • teooria: reiki olemus, ajalugu ja toimimispõhimõtted

 • reikisagedusele häälestus õpetajalt

 • kaks reiki seanssi iseendale, kaks kaaslaselt ja üks kogu grupilt (nn reiki vann)

 • enesepuhastuse ja tunnetuse arendamise tehnikad,energiaharjutused, reikiga toidu ja vee laadimine ning ruumi puhastamine, energiakeskuste tasakaalustamine ja reikiring.

I kursus on hea algus või täiendus enesearenguteele, mis annab energia vahendamise ja juhtimise alusoskused.

Pühapäevakursusel on lisaeelised – reiki eneseravivõtete kinnistumiseks ja keha puhastumiseks on aega 21 päeva, mille ajal pole sundust ega mõtet kiirustada tegema reikit teistele. Seda õpitakse teisel kohtumisel, kus kõik on selleks juba märksa rohkem valmis hakkama tegema reikit teistele.

Õpetaja on reikimeister-õpetaja, hingamisterapeut ja valgusekandja Reet Karro.

Kursus maksab 94 €. Grupi täiendamiseks uute inimestega, aga ka osalemisvõimaluse pakkumiseks neile, kes selle hinna juures kursusele tulla ei saaks või eelistaksid väiksema hinnaga kursuseid, kuulutame välja viis  stipendiumit:

 1. Üks valgustöö tegija stipendium vabalt valitud suuruses. Valgustöö tegija on inimene, kes kiirgab kõrgeid, häid vibratsioone, on pühendunud inimkonna teenimisele ja/või planeedi päästmisele. Ta levitab sõnumeid tervislikest eluviisidest, keskkonnasõbralikust elulaadist ja eetilistest põhimõtetest ning järgib neid ka ise. Vähemalt üks osa tema tööst või vabatahtlikuna tegutsemisest peaks olema seotud inimeste juhendamise või aitamisega.

 2. Kaks meesenergia kandja stipendiumit suuruses 10€ (kursuse hind 84€). Meesenergia kandja on meessoost ja võiks nautida grupi valdavamalt naistest koosneva kollektiivi energia tasakaalustamist oma maskuliinse energiaga.

 3. Üks hinnatundliku kursuslase stipendium suuruses 24€ (kursuse hind 70€). Kursuslasel on kas suur pere, abivajavad pereliikmed või lähisugulased, ta on töötu, pensionär, kodune või ei ole tema sissetulek muul põhjusel piisav kursusele normaalhinnaga tulekuks.

 4. Üks särava grupitäiendaja stipendium vabalt valitud suuruses. Säraval grupitäiendajal on alati hea tuju, küllaga kogu gruppi inspireerivaid ideid, hea sõna varnast võtta kõigile ja ta suudab pakkuda keerulisel hetkel olukorda päästvaid lahendusi. Samas ei ole ta liiga domineeriv ja oskab oma eneseväljendust doseerida.

  Stipendiume 1-3 ei anta välja rahas, vaid need väljenduvad soodsamas kursuse hinnas kohe selle tasumisel.

4., särava grupitäiendaja stipendiumi saaja maksab esialgu kursuse hinna täies suuruses, soovitud summa makstakse talle 5. märtsi õhtul tagasi, kui ta on mõlemal päeval kohal käinud ja grupp kinnitab, et ta vastab särava grupitäiendaja kirjeldusele.

Stipendiumi saamiseks tuleb täita motivatsiooniankeet. 9. veebruaril tehakse otsus kõigi selleks ajaks taotletud stipendiumite kohta. 10. veebruariks jaotamata jäänud stipendiumid on jõus ja neid saab taotleda kuni nende välja andmiseni või 12. veebruarini.

Motivatsiooniankeet: https://goo.gl/forms/3sSL6TzOhSR9MpZn1

Info: Reet Karro reet@hingamisstuudio.ee tel 56 49 27 69

Share Button

Stipendiumivõimalused Tartu Reiki Kooli reiki II astme õhtukursusele 16.02-9.03

Tartu Reiki Kooli reiki II astme õhtukursus toimub 16. ja 23. veebruaril ning 2. ja 9. märtsil , esimesel kahel korral kell 18-21.15 ja järgmisel kahel kell 18-21.30, kokku 13,5 tundi ehk 18 ak tundi. See koosneb neljast osast:

 • Reiki II baasteadmised ja kasutamise valdkonnad

 • Kolm sümbolit ja mantrat, kaugtervendamine

 • II astmele häälestamine

 • Hingamis- ja energiaharjutused, toksiinidest vabastamine, energiakeskuste puhastamine, rakuaktivatsioon,  psühhokirurgia, kaugreiki vahendamine, mineviku valgustamine ja tuleviku loomine.

II kursus on loogiline samm I astme kursusega alanud reikiteel. Sellega õpitakse oma reaalsust tõhusalt mõjutama ja saadakse kätte õigus vahendada reikit klientidele.

Õhtukursusel on lisaeelised – moodustub toetav enesearengugrupp, regulaarne kooskäimine ja võimalus keskenduda korraga vaid ühele sümbolile tagavad hea kinnistumise.

Õpetaja on reikimeister-õpetaja, hingamisterapeut ja valgusekandja Reet Karro.

Kursus maksab 120 €. Grupi täiendamiseks uute inimestega, aga ka osalemisvõimaluse pakkumiseks neile, kes selle hinna juures kursusele tulla ei saaks või eelistaksid väiksema hinnaga kursuseid, kuulutame välja kaheksa  stipendiumit:

 

 1. Üks valgustöö tegija stipendium vabalt valitud suuruses. Valgustöö tegija on inimene, kes kiirgab kõrgeid, häid vibratsioone, on pühendunud inimkonna teenimisele ja/või planeedi päästmisele. Ta levitab sõnumeid tervislikest eluviisidest, keskkonnasõbralikust elulaadist ja eetilistest põhimõtetest ning järgib neid ka ise. Vähemalt üks osa tema tööst või vabatahtlikuna tegutsemisest peaks olema seotud inimeste juhendamise või aitamisega.

 2. Kaks meesenergia kandja stipendiumit suuruses 20€ (kursuse hind 100€). Meesenergia kandja on meessoost ja võiks nautida grupi valdavamalt naistest koosneva kollektiivi energia tasakaalustamist oma maskuliinse energiaga.

 3. Üks hinnatundliku kursuslase stipendium suuruses 30€ (kursuse hind 90€). Kursuslasel on kas suur pere, abivajavad pereliikmed või lähisugulased, ta on töötu, pensionär, kodune või ei ole tema sissetulek muul põhjusel piisav kursusele normaalhinnaga tulekuks.

 4. Üks hinnatundliku kursuslase stipendium suuruses 45€ (kursuse hind 75€). Kursuslasel on eriti suur pere, mitmeid abivajavaid pereliikmeid või lähisugulasi, ta on pikaajaline töötu, üksik pensionär, omastehooldaja või ei ole tema sissetulek muul põhjusel piisav kursusele normaalhinnaga tulekuks ega ka tulekuks hinnaga 90€.

 5. Üks särava grupitäiendaja stipendium vabalt valitud suuruses. Säraval grupitäiendajal on alati hea tuju, küllaga kogu gruppi inspireerivaid ideid, hea sõna varnast võtta kõigile ja ta suudab pakkuda keerulisel hetkel olukorda päästvaid lahendusi. Samas ei ole ta liiga domineeriv ja oskab oma eneseväljendust doseerida.

  Stipendiume 1-4 ei anta välja rahas, vaid need väljenduvad soodsamas kursuse hinnas kohe selle tasumisel.

5., särava grupitäiendaja stipendiumi saaja maksab esialgu kursuse hinna täies suuruses, soovitud summa makstakse talle 9. märtsi õhtul tagasi, kui ta on kõik korrad kohal käinud ja grupp kinnitab, et ta vastab särava grupitäiendaja kirjeldusele.

Stipendiumi saamiseks tuleb täita motivatsiooniankeet. 11. veebruaril tehakse otsus kõigi selleks ajaks taotletud stipendiumite kohta. 12. veebruariks jaotamata jäänud stipendiumid on jõus ja neid saab taotleda kuni nende välja andmiseni või 16. veebruarini.

Motivatsiooniankeet: https://goo.gl/forms/g0AtEilEe4gMwDdJ2

Info: Reet Karro reet@hingamisstuudio.ee tel 56 49 27 69

Share Button

Reet Karro sai 27. mail 2016 50-aastaseks

sünnipäev 021Vabakutseline terapeut, õpetaja ja tõlkija Reet Karro sai 27. mail 50-aastaseks.
Hariduselt inglise filoloog ja kirjaliku tõlke magister Reet on olnud alates 2003. aastast vabakutseline tõlkija, tõlkides tarbetekste nii otse lõppklientidele kui vahendajatele – tõlkebüroodele Eestis ja välismaal. Suur osa tõlketekstidest on olnud tõlked Euroopa Komisjoni peadirektoraatidele, sh mahepõllunduse, kliima, keskkonna- ja tarbijakaitse, inimõiguste ja sotsiaalprobleemide alased veebilehed ja teabematerjalid, mille tõlkimine on olnud ka väga õpetlik ja arendav. Lisaks on Reet olnud PISA testide tõlketiimi liige alates aastast 2006. PISA testid on võrdlusuuring, mida teevad 15-aastased kooliõpilased üle maailma. Eesti õpilased on olnud PISA testides edukad ja ka eestikeelseid tõlkeid peetakse väga heaks.
Alates 2008. aastast on Reet olnud 100% vabakutseline, pühendudes esialgu neljaks aastaks ALGALLIKA Protsessi ja Hingamistöö õpingutele, mille kõrvalt õppis ka reikit, erinevaid massaaže ja teraapiaid. 2011. aasta alguses asutas Reet  Hingamisstuudio, teraapiakeskuse, kus saab võtta reiki, hingamisteraapia ja massaaži individuaalseansse ja mis pakub ka hingamisteraapiat ja hingamiskoolitusi gruppidele. Reikiõpetuse organiseerimiseks on alates 2014. aasta sügisest rajatud Tartu Reiki Kool, kus õpitakse erineval reikit erineva tasemega kursustel, põhimõtteliselt on võimalik kooli astuda vähimategi eelteadmisteta reikist ja lõpetada aasta pärast reikiõpetajana, kui tahet ja pühendumust jätkub, sest õppijatelt oodatakse mitte vormi pärast kohal käimist, vaid kõige läbitunnetamist ja praktilist energiatöö valdamist. Nii teraapiaklientidelt kui reikiõpilastelt on tulnud väga positiivset tagasisidet, paljude elu on muutunud rõõmsamaks, avaramaks, turvatunne on märgatavalt kasvanud ja paljud varem elu häirinud probleemid on tundunud tühiste pisiasjadena, sest omaks on võetud laiem pilt. Leevendust on saadud ka konkreetsete terviseprobleemide puhul.
Supeldes tõlkijatöö spetsiifika tõttu pidevalt infomeres on Reet võtnud südameasjaks alternatiivse info levitamise. Selleks peab ta loenguid ja tutvustusüritusi ning koostab uudiskirju “… ja teateid Hingamisstuudiost”, mille pealkirja tulevad iga kord kolme punkti asemel uudiskirja uudistest nopitud inspireerivad ja elujaatavad, mõnikord ka intrigeerivad detailid, tänu millele on pealkirjad enamasti kõrges võtmes ja neid saab kasutada omamoodi pealkirjateraapiana. Näiteks “Platseebo imeväge, sätendavaid jääkristalle ja teateid Hingamisstuudiost”. Uudiskirjad sisaldavad peale Hingamisstuudio ürituste tutvustuse uudiseid alternatiivmeditsiinist, võimalustest toetada oma tervist ilma ravimiteta, uudiseid keskkonnnakaitsest, Eesti iidsetest juurtest ja uue ühiskonna vormumisest, mis märkamatult vana asemele astub. Koostamisel välditakse labaseid, kõmulisi ja vaenu õhutavaid allikaid. Kõik uued mõtted peavad olema usutavalt tõestatud. Uudiskirjadele on kujunenud kindel lugejaskond, kelle üle Reet on väga rõõmus.
Reet elab elukaaslase Meelise ja kahe väikese pojaga Tartus Hingamisstuudioga samas tänavas, lisaks on tal kolm täiskasvanud tütart. Ühel tütardest on juba omal pere ja väike poeg – Reeda esimene lapselaps.
Huvi korral loeMinu elu lugu

27.05.1966

Juubel 2

 

Share Button

Tartu Reiki Kool sai aastaseks

dreamstime_xs_2402252217. novembril 2013 asutatud Tartu Reiki Kool sai 17. novembril 2014 üheaastaseks.

Kooli tegevusvaldkonnana on määratletud reikikoolituste korraldamine ja rahvavalgustuslik tegevus, reikiravi tõhususe ja kulusäästlikkuse sõnumi viimine perede, meditsiinitöötajate ja otsustajateni. Tartu Reiki Kooli reikiõpetajaks ja koolitajaks on reikimeister Reet Karro.

Tartu Reiki Kooli egiidi all on regulaarselt toimunud reikikoolitused. Lõpetanud on esimene Tartu Reiki Kooli diplomiga reiki-meister õpetaja Marju Varblane, kes nüüd ise Tartus aktiivselt reikiõpilasi koolitab. Aasta jooksul on toimunud kümme I, viis II ja kaks III astme koolitust. Meie kursuste grupid toimivad ka teraapia- ja enesearengugruppidena, Reet Karro kasutab nende vedamisel oma hingamisterapeudi ettevalmistust ja kogemusi. Rõõm on reikiõpilastest, kes pühendunult reiki eneseravi teevad ja valivad teha ka järgmise astme Tartu Reiki Koolis. Koolituste taseme kohta oleme saanud järjest tunnustavamat tagasisidet, meid soovitatakse sõpradele ja tuttavatele.

Reegliks on kujunenud kutsuda kõiki lõpetanuid I astme kursuse lõpuosale, reiki vannile, kus alles reikisse pühitsetud rõõmuga kogenumatelt küsimusi küsivad. II astme praktikuid kutsume kordajana II astme kursuse juurde ning reiki loeng-tutvustuste kuulajatele ja suurematele vabastava hingamise üritustele reikit vahendama. Lisaks sellele on aset leidnud neli eraldi reiki praktikapäeva, kus kõigi astmete praktikud on kogemusi vahetanud, energia-, liikumis-, toonimis- ja hingamisharjutusi teinud ja muidugi üksteisele reikit vahendanud.

Tartu Reiki Kooli tasuta reiki loeng-tutvustustel on käinud 36 reikist huvitatud inimest, kellest mitmed hiljem ka kursusele tulla on valinud. Seejuures on iga tutvustus olnud erinev, kuulajad on andnud sellele oma küsimustega oma näo. Lisaks on reiki tutvustust kuulatud MTÜs Iseseisev Elu ja MTÜ Arengutee Klubi klubiõhtul Dorpati Konverentsikeskuses.

Üks reikiseanss on toimunud Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kuna Reet Karro on erialalt tõlkija, on ta tõlkinud mitmesuguseid reikiartikleid uusimate uudistega maailma reikiravis ja reiki seadustamises toimuvast. Artikleid on üsna elavalt levitatud, ühte neist luges Facebooki andmetel ligi 1000 inimest.

Võrreldes aastataguse ajaga on reiki Eestis paremini tuntud. Sellele on kaasa aidanud ka reikiõpilased, nende sõbrad ja tuttavad, loengul käinud ja reikiravi saanud inimesed. Kindlasti ka teised reikiõpetajad. Suur tänu kõigile!

Mis puutub reikiterapeudi kutse seadustamisele, siis oleme uurinud süsteeme teistes riikides ja teiste loodusravi erialade kehtivaid süsteeme Eestis. Reikimeistrikoolituste käigus ja meistrikandidaatide õppeülesannete täitmise tulemusena on valminud ka reikiterapeudi kutsekirjelduse projekt. Selle seadustamise ettepaneku tegemiseks tuleks esialgne projekt viimistleda ja leida liitlasi – teisi asjast huvitatud reikimeistreid ja reikiõppeasutusi. See töö jääb 2015. aastasse.

Kohtumiseni Tartu Reiki Koolis!

Share Button

Tartu Reiki Kooli lõpetas esimene meister-õpetaja

Tartu Reiki Koolil oli 29. aprillil 2014 rõõmus päev – III astme meister-õpetaja koolituse lõpetas esimene õpilane.

dreamstime_xs_24022522Tartu Reiki Kool korraldab reikikoolitusi ja tegeleb rahvavalgustusliku tegevusega, viies sõnumit reiki tõhususest, ohutusest ja muudest headest omadustest avalikkuse, otsustajate ja meditsiinitöötajateni, taotledes reiki seadustamist ametliku ja aktsepteeritud täiendravi meetodina. Kooli eesmärk on ka reikiterapeudi kutse seadustamine.

III aste on reiki kõrgeim tase, eeldades tõelist meisterlikkust ja pühendumist. Tartu Reiki Kooli III astme kursus ei ole tavaline kahepäevane meistrikursus. See on umbes kolmekuuline väljaõpe, sisaldades kohapealseid kokkusaamisi ja häälestusi, tööd meistrsümboliga, iseseisvat tööd ja õppematerjalide valmistamist, ettekande pidamist, õpetamist erinevatel astmetel ning koos õpetajaga pühitsuste läbiviimist. Eesmärk on, et tulevane reiki meister valdaks kõrgtasemel energia juhtimist ja reaalsuse loomist ning saaks ettevalmistuse kõigis tähtsaimates tööülesannetes. Niiviisi saab ta kindlustundega kursusi korraldama asuda, selle asemel, et õppida katse-eksituse meetodil nagu see tihti tavaks on.

Tartu Reiki Kooli esimene meister-õpetaja astme lõpetanu, pärimusmuusik Marju Varblane jäi koolitusega rahule. Ta ütles: “Kõike oli parajalt. Kui alguses tundus õppeülesannete nimekiri pikk ja aeganõudev, siis tegelikkuses aitas nende läbitegemine sättida eneses fookust – kuidas ja mida ma ise teeksin. Suunas mõtlema ja ennast analüüsima. Ise meister-õpetajana tegutsedes on ju seda kõike tarvis teada. Kuigi ma olen harjunud loenguid pidama ja oma koolituspäeva planeerima, võin öelda, et etteastetest reiki kursustel ja loeng-tutvustusel sain palju enesekindlust juurde. Ikkagi teine valdkond, kui see, millega ma muidu tegelen.”   

Samal ajal mitmekesistas tema osalemine reikikursusi, õpilased said tajuda erinevate õpetajate energiaid ja kuulda hindamatuid kogemusi ning seda, kuidas ta end reikiga igapäevaselt toetab.

Tartu Reiki Kooli asutaja, reikiõpetaja Reet Karro loeb end tõeliselt õnnistatuks, et ta sai koos Marjuga  meister-õpetaja astme kursust paika loksutada ja temaga seda protsessi läbi teha. Reikis ei ole õpetaja ja õpilase vahekord klassikaline: [tark] õpetaja ja [algul võhiklik, hiljem õppinud ja sama tark] õpilane, vaid lülisid on kolm: [jumalikult tark ja täiuslik] Universum, mille tarkus liigub läbi [kogenud, puhtaks kanaliks oleva ja oma egoga võimalikult vähe vahele segava] õpetaja [ideaaljuhul vastuvõtlikku, tähelepanelikku ja sünteesimisvõimelisse] õpilasesse, kes samal ajal on Universumiga ka otsekontaktis. Eelnevalt seatud nõuded panevad paika baasteadmised, kuid ülemist piiri ei ole – mida tugevamini õpilane tõmbab, seda rohkem tarkust kanalis liigub. Palju oleneb õpilase iseseisvast tööst, sest reiki sümbolite vägi ja jõuväli jõuavad täielikult kohale vaid regulaarse tegelemisega. Marju puhul olid kõik ideaaljuhu tingimused täidetud ja töö lausa lust.

Kolme kuusse jäi ühine reiki saajatelt väga kiitvat vastukaja saanud reiki kaugseanss 100 inimesele ja kaugreiki seanss Ukraina toetuseks, mille järel olukord Maidanil rahunes. Neil seanssidel saatis Marju reikit väikekandlega, mis lõi tõenäoliselt pretsedendi.

[Marju sõnastuses] sai ta 29. aprillil, võimsate energiatega kuu loomise ja päikesevarjutusega õnnistet päeval, pähe meistripärja ja kaela õpetaja auraha. Ta tänas õpetajat selle põneva reisi eest energiamaailma süvakihtidesse.

Reet Karro ja Marju Varblane

 

 

TARTU REIKI KOOLI SÜND

dreamstime_xs_2402252217. novembril 2013 asutati uus ettevõte – Tartu Reiki Kool. Tegevusvaldkonnaks on reikikoolituste korraldamine ja rahvavalgustuslik tegevus, reikiravi tõhususe ja kulusäästlikkuse sõnumi viimine perede, meditsiinitöötajate ja otsustajateni. Tartu Reiki Kooli reikiõpetajaks ja koolitajaks on reikimeister Reet Karro.

Esialgu tegutseb kool FIE Reet Karro rekvisiitidega ja selle materjalid ilmuvad Hingamisstuudio veebilehel. Küll on koolil eraldi Facebooki leht. Tulge meile sõbraks ja lugege huvitavaid tõlkematerjale ning saage koolitusinfot.

Tartu Reiki Kooli egiidi all

Kohtumiseni Tartu Reiki Koolis!