Tartu Reiki Kool sai aastaseks

dreamstime_xs_2402252217. novembril 2013 asutatud Tartu Reiki Kool sai 17. novembril 2014 üheaastaseks.

Kooli tegevusvaldkonnana on määratletud reikikoolituste korraldamine ja rahvavalgustuslik tegevus, reikiravi tõhususe ja kulusäästlikkuse sõnumi viimine perede, meditsiinitöötajate ja otsustajateni. Tartu Reiki Kooli reikiõpetajaks ja koolitajaks on reikimeister Reet Karro.

Tartu Reiki Kooli egiidi all on regulaarselt toimunud reikikoolitused. Lõpetanud on esimene Tartu Reiki Kooli diplomiga reiki-meister õpetaja Marju Varblane, kes nüüd ise Tartus aktiivselt reikiõpilasi koolitab. Aasta jooksul on toimunud kümme I, viis II ja kaks III astme koolitust. Meie kursuste grupid toimivad ka teraapia- ja enesearengugruppidena, Reet Karro kasutab nende vedamisel oma hingamisterapeudi ettevalmistust ja kogemusi. Rõõm on reikiõpilastest, kes pühendunult reiki eneseravi teevad ja valivad teha ka järgmise astme Tartu Reiki Koolis. Koolituste taseme kohta oleme saanud järjest tunnustavamat tagasisidet, meid soovitatakse sõpradele ja tuttavatele.

Reegliks on kujunenud kutsuda kõiki lõpetanuid I astme kursuse lõpuosale, reiki vannile, kus alles reikisse pühitsetud rõõmuga kogenumatelt küsimusi küsivad. II astme praktikuid kutsume kordajana II astme kursuse juurde ning reiki loeng-tutvustuste kuulajatele ja suurematele vabastava hingamise üritustele reikit vahendama. Lisaks sellele on aset leidnud neli eraldi reiki praktikapäeva, kus kõigi astmete praktikud on kogemusi vahetanud, energia-, liikumis-, toonimis- ja hingamisharjutusi teinud ja muidugi üksteisele reikit vahendanud.

Tartu Reiki Kooli tasuta reiki loeng-tutvustustel on käinud 36 reikist huvitatud inimest, kellest mitmed hiljem ka kursusele tulla on valinud. Seejuures on iga tutvustus olnud erinev, kuulajad on andnud sellele oma küsimustega oma näo. Lisaks on reiki tutvustust kuulatud MTÜs Iseseisev Elu ja MTÜ Arengutee Klubi klubiõhtul Dorpati Konverentsikeskuses.

Üks reikiseanss on toimunud Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kuna Reet Karro on erialalt tõlkija, on ta tõlkinud mitmesuguseid reikiartikleid uusimate uudistega maailma reikiravis ja reiki seadustamises toimuvast. Artikleid on üsna elavalt levitatud, ühte neist luges Facebooki andmetel ligi 1000 inimest.

Võrreldes aastataguse ajaga on reiki Eestis paremini tuntud. Sellele on kaasa aidanud ka reikiõpilased, nende sõbrad ja tuttavad, loengul käinud ja reikiravi saanud inimesed. Kindlasti ka teised reikiõpetajad. Suur tänu kõigile!

Mis puutub reikiterapeudi kutse seadustamisele, siis oleme uurinud süsteeme teistes riikides ja teiste loodusravi erialade kehtivaid süsteeme Eestis. Reikimeistrikoolituste käigus ja meistrikandidaatide õppeülesannete täitmise tulemusena on valminud ka reikiterapeudi kutsekirjelduse projekt. Selle seadustamise ettepaneku tegemiseks tuleks esialgne projekt viimistleda ja leida liitlasi – teisi asjast huvitatud reikimeistreid ja reikiõppeasutusi. See töö jääb 2015. aastasse.

Kohtumiseni Tartu Reiki Koolis!