TARTU REIKI KOOLI SÜND

17. novembril 2013 asutati uus ettevõte – Tartu Reiki Kool. Tegevusvaldkonnaks on reikikoolituste korraldamine ja rahvavalgustuslik tegevus, reikiravi tõhususe ja kulusäästlikkuse sõnumi viimine perede, meditsiinitöötajate ja otsustajateni. Tartu Reiki Kooli reikiõpetajaks ja koolitajaks on reikimeister Reet Karro. Esialgu tegutseb kool FIE Reet Karro rekvisiitidega ja selle materjalid ilmuvad Hingamisstuudio veebilehel. Küll on koolil eraldi Facebooki …