TARTU REIKI KOOLI SÜND

dreamstime_xs_2402252217. novembril 2013 asutati uus ettevõte – Tartu Reiki Kool. Tegevusvaldkonnaks on reikikoolituste korraldamine ja rahvavalgustuslik tegevus, reikiravi tõhususe ja kulusäästlikkuse sõnumi viimine perede, meditsiinitöötajate ja otsustajateni. Tartu Reiki Kooli reikiõpetajaks ja koolitajaks on reikimeister Reet Karro.

Esialgu tegutseb kool FIE Reet Karro rekvisiitidega ja selle materjalid ilmuvad Hingamisstuudio veebilehel. Küll on koolil eraldi Facebooki leht. Tulge meile sõbraks ja lugege huvitavaid tõlkematerjale ning saage koolitusinfot.

Tartu Reiki Kooli egiidi all

Kohtumiseni Tartu Reiki Koolis!