Tartu Reiki Kooli lõpetasid neljas ja viies reiki meister-õpetaja

Tartu Reiki Kool tegutses Tartus 2013. aasta novembrist 2017. aasta juunini, õpetades kolme ja poole aasta jooksul reiki I astmet mitmesajale, reiki II astet poolesajale ja reiki III astet ilma õpetaja astmeta ligi tosinale õpilasele. Reikiõpingute kõrgeim tase on meister-õpetaja koolitus, kuhu jõuavad välja kõige pühendunumad, kes soovivad anda oma oskusi edasi teistele. Tartu Reiki Koolis oli neid senini olnud kolm (Marju Varblane, Mare Jaansoo ja Ene Laius), kuid 2017. aasta kevadel lisandusid veel kaks tublit meister-õpetaja õpilast, Klarika Varik ja Margit Merisalu.

Nagu eelmisedki õpilased, läbisid nad kaks kohapealse koolituse moodulit ja hakkasid seejärel valmistuma õpetaja praktikaks, kommenteerides reiki kaustu ning vaadeldes ja osa aega õpetades reiki loeng-tutvustusel, reiki I astme ja II astme kursustel ning juhendades reiki praktikat. Selle mudeli järgi saab õpilane riskivabalt harjutada õpilaste peal, keda tema ise kokku koguma ei pea ja kelle ees veel täit vastutust ei kanna, täisvastutus lasub päris õpetajal.

18. juunil said reiki meister-õpetaja tunnistuse Klarika Varik Tartust ja Margit Merisalu Harjumaalt. Klarika on läbinud kõik astmed Reeda juures kolme ja poole aasta jooksul ja tegutseb lisaks Tartus lastejooga treeneri ja terapeudina. Margit aga oli läbinud kaks astet teise õpetaja juures. Kui ta otsustas omandada õpetaja astme, valis ta erinevate juhendajate vahel, kuni jäi pidama Reeda juurde, korrates kõigepealt teist astet ja läbides seejärel üksteise järel kolmanda astme ja õpetaja astme. Pikad autosõidud kodu ja kursuse või praktika vahel teda ei kohutanud, sest sõidu ajal sai ta oma mõtted läbi mõelda ja korrata vajalikku.

Pildil tunnistusega värsked meister-õpetajad ja kollase pluusiga nende õpetaja Reet Karro.

21. juunil nimetati Tartu Reiki Kool ümber Tartu JK Energiakooliks, mis ühendab Tartu Reiki Kooli ja Hingamisstuudio koolituspoolt. Tartu JK Energiakool hakkab õpetama lisaks reikile muid energiaga seotud distsipliine ja hingamisteraapiat. Reikikursuste formaadid muutuvad lihtsamaks ja traditsioonilisemaks.

Loodame, et edaspidi on meil veelgi rohkem nii tublisid meister-õpetaja õpilasi, kui on olnud Marju, Mare, Ene, Klarika ja Margit.