Teadliku hingamise kursus I: Eneseregulatsioon ja enesejuhtimine teadliku hingamise abil. (10 kohtumist, veebruarist aprilli keskpaigani)

Terminit „teadlik hingamine” on kasutatud nii vabastava hingamise sünonüümina kui eraldi mõistena teadliku hingamistehnika valimise kohta vastavalt eesmärgile. Kursusel me kasutame teadlikku hingamist viimases tähenduses ja õpime paremat enesejuhtimist erinevate hingamistehnikate abil.

Eesmärk on osata valida sobivat hingamistehnikat, olenevalt sellest, kas eesmärgiks on rahunemine ja lõõgastumine, keskendumine, energia kogumine, loovuse äratamine või oma tunnetega kontakti saamine ning õppida end igal ajahetkel hingamisega toetama.

Igal kohtumiskorral räägime hingamise olulisusest ja hingamise võimalustest oma meeleseisundi ja energiataseme reguleerimisel. Kohtumise praktiline osa algab iga kord erineva hingamsharjutusega alates lihtsatest tehnikatest nagu oma hingamise sekkumiseta jälgimine ja lõpetades juba ümberõppimist eeldavatega nagu viha transformeerimine armastuseks ning stressiseisundi muutmine rahuks ja rõõmuks. Praktilise osa teine pool on teadlik sügav ühendatud hingamine, mille käigus vabanevad toksiinid ja stress ning saame kontakti oma sügavama olemusega. Hingamine algab süvitsiminekuga, mille ajal lõdvestame täielikult oma keha, viime ajuvõnked alfasagedusele ja harjutame õpitud hingamistehnikat uuesti, nüüd juba muutunud teadvuseseisundis, misläbi see kinnistub meie kehamällu ja alateadvusesse.

Regulaarsetest kohalkäijatest moodustub toetav grupp, mis on omaette lisaväärtus.

Kursuse kokkupanija ja läbiviija on kvalifitseeritud hingamisterapeut, inglise filoloog, tõlkija ja pedagoog Reet Karro.

Reet on lõpetanud Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeudi 3-aastase põhiõppe ja 1-aastase superviisorikoolituse ning tegutseb juba 3. aastat igapäevaselt hingamistoetajana, enesearengugruppide juhendajana ja reikiõpetajana omaloodud Hingamisstuudios.

Kursuse eesmärgid:

–         tunda inimese hingamismehhanismi ja hingamise tavapärast kulgu

–         osata end hingamise jälgimise abil analüüsida

–         tunda ajutegevuse erinevusi eri võnkesageduse juures

–         õppida aeglustama oma aju võnkesagedust vastavalt vajadusele

–         tunda eri teadvusseisundeid ja osata oma teadvusseisundit muuta

–         õppida rakendama vastavalt vajadusele kas sümpaatilist või parasümpaatilist närvisüsteemi

–         osata muuta viha ja stressi rahuks ja tasakaaluks

–         õppida toetama valutavat või ebamugavust tekitavat kehapiirkonda

–         osata lahustada ebameeldivat emotsiooni seda alla surumata

–         õppida saama kontakti oma alateadvusega ja seda muutma

–         tugevdada oma intuitsiooni ja inspiratsiooni

–         leida uusi, endale sobivaid ressursse ja tehnikaid enese paremaks juhtimiseks, oma enesetunde parandamiseks ja seisundi reguleerimiseks

–         tulla välja argirutiinist ja saada uut energiat edasiminekuks

–         leida toetav arengukeskkond, rikastada end teiste inimeste kogemustega ja luues ühes koos hingates suurema energia

Kohtumiste teemad:

  1. Hingamismehhanism. Ajulained. Teadvusseisundid.
  2. Lõõgastumine oma hingamise hinnanguvaba jälgimise abil.
  3. Sümpaatilise ja parasümpaatilise närvisüsteemi rakendamine hingamise abil.
  4. Probleemse kehapiirkonna või -osa toetamine hingamise abil.
  5. Kõhuhingamine, selle eelised ja võimalused.
  6. Rinnahingamine, selle eelised ja võimalused.
  7. Hingamisintegratsioon/kohaloleku praktika (Colin P.Sissoni järgi).
  8. Viha muutmine rahuks ja lõõgastusseisundiks hingamise abil.
  9. Hingamine eesmärgiga tugevdada ühendust oma spirituaalsusega.
  10. Stressivabadusse ja sisemisse tasakaalu jõudmine hingamise abil.

Kursus põhineb kogumikul „The Complete Breath. A Professional Guide to Health and Wellbeing.”(2012, koostaja Jim Morningstar, autorid tänapäevased hingamistöö eestvedajad ja edasiarendajad, nagu Leonard Orr, Stanislav Grof, Binnie A. Dansby, Dennis Lewis jt) ning Binnie A. Dansby Algallika Protsessi ja Hingamistöö ja Colin P. Sissoni hingamisintegratsiooni põhimõtetel.

Kursusest sai algselt osa võtta kahte moodi. Võis tulla vabakuulajana ehk tavalise hingamishuvilisena, käies kohal neil kordadel kui kursusel vabu kohti ja/või endal huvi ja tahtmist on, mingeid kohustusi omamata. Aga võis osaleda ka aktiivse õppijana, sõlmides enne kursust koolituslepingu, kus on kirjas õigused ja kohustused, tehes igaks korraks kirjalikke kodutöid, mis omakorda eeldavad teemakohaste artiklite lugemist, ja kirjutades enne viimast kohtumist 1-2 leheküljelise lõputöö. Aktiivsed õppijad saavad kursuse eest maksta ühes, kahes või kolmes osas, maksetähtajad on fikseeritud koolituslepingus ning nad saavad pärast kursust kauni sertifikaadi, mille võib raamida ja seinale asetada, ja koolitustõendi, kuhu on akadeemiliste tundide kaupa märgitud läbi võetud teemad, täies mahus osalemise korral 40 akadeemilist tundi, kuna iga kirjalik kodutöö annab 1 tunni lisaks.

Koolitus toimub:

11.02.2013 -15.04.2013E kell 18.15-20.30

Ainemaht:

40 akadeemilist tundi

Hind:

Korraga makstes 105 eurot (koos käibemaksuga), 2-3 osas makstes 111 eurot (koos käibemaksuga).

Koolitusest aktiivse õppijana enam osa võtta ei saa, see tähtaeg on möödas.

Kui leiate endale huvipakkuva teema ja soovite tulla kohale vabakuulajana, ehk hingamishuvilisena, teatage palun oma soovist Reeda kontaktidel. Üksik osalemiskord maksab 12 eurot, kolm korda korraga makstes 33 eurot. Seda võib maksta pangakontole Reet Karro FIE a/a 221022815146 või sularahas kohapeal.

Kaasa võtta magamiskott/tekk pealevõtmiseks ning soovi korral midagi pehmet pea alla. Õhukesed alusmatid on olemas.

Lisainfo:

Reet Karro   reet@hingamisstuudio.ee   tel 56 49 27 69