Inimese energiakeskused ja -kehad Barbara Ann Brennani järgi

Seitsme tšakra funktsioonid

Kõik keerised ( tšakrad) vahendavad energiat universaalse energiaväljajaga. Seega, kui tunneme, et oleme avatud, on see tähttähelt õige. Kõik suured tšakrad, väikesed tšakrad ja veel väiksemad tšakrad on avaused energia voolamiseks aurasse ja sellest välja. Me oleme ümbritsevas energiameres nagu käsnad. Et see energia on alati seotud mingi teadvuse vormiga, siis kogeme vahetatavat energiat nägemise, kuulmise, kompamise, maitsmise, intuitsiooni, aga ka vahetu teadmisena.

Näeme, et avatud olemine tähendab kahte asja. Esiteks tähendab see kõigi tšakrate kaudu suure hulga energia ühtsest väljast vastuvõtmist ja ümbertöötamist. Teiseks tähendab see ka kogu meist läbivoolava energiaga seotud teadvuse endasse sisse laskmist ja selle mingil viisil ümbertöötamist. See pole kerge töö ja enamik meist ei saa sellega hakkama. Sisend on lihtsalt liiga suur. Tšakraga seotud psühholoogiline materjal tuleb meie teadvusse, kui selle tšakra kaudu meisse voolava energia hulk suureneb ( teatud piirini). Liiga järsk energiavoolu suurenemine vabastab liigse koguse psühholoogilist materjali, mida kõike me pole võimelised läbi töötama. Seepärast tegutseme mistahes kasvuprotsessis selles suunas, et avada tšakrat pikkamööda, et oleks aega vabanevat isiklikku materjali läbi töötada ja uut teavet tasapisi omandada. Tšakrate avamine ja energiavoolu suurendamine on oluline, sest mida rohkem me laseme energiat endast läbi voolata, seda tervemad me oleme. Haigusi põhjustab energia tasakaalu kadumine või energiavoolu blokeerumine. Teiste sõnadega – voolu puudumine inimese energiasüsteemis põhjustabki haigestumise. Samal ajal moonutab see ka vastuvõttu ja nõrgendab tundeid ning takistab seega meid elamast täiuslikku elu. Siiski pole me veel psühholoogiliselt valmis olema avatud, töötamata endas küpsuse ja mõtteselguse arenemisega.

Energia kandub ühest kehast teise läbipääsude kaudu tšakrate südames. Enamiku inimeste puhul on need läbipääsud kinni pitseeritud. Nad avanevad vaimse puhastustöö tulemusena ja tšakratest saavad siis energia ülekandjad ühelt kehalt teisele. Iga tšakra eeterkehas on otseselt seotud sama tšakraga järgmises peenimas kehas ( mis seda ümbritseb ja läbistab) …. Ida esoteerilises kirjanduse põhjal näeme iga tšakra olevat kindla kroonlehtede arvuga õis. Lähemalt uurides osutuvad need kroonlehed väikesteks pöörlevaiks ( energia) keeristeks, mis ringlevad väga kiiresti. Iga tšakra annab energiavõnkumise, mis resoneerub oma kindla pöörlemissagedusel. Näiteks on esimesel tšakral neli väikest keerist ja ta metaboliseerib nelja põhilist sagedust. Samuti järgmised tšakrad. Iga tšakra värv on seotud energia sagedusega, mida sellel tasemel metaboliseeritakse.

Kuna tšakrad annavad kehale elu, siis on nad ka haigustega otseselt seotud…. Tšakrad neelavad universaalset ( või primitiivset ) energiat – chi, organ, prana jne., lahustavad selle komponentideks ja saadavad siis energiakanalite – nadide kaudu närvisüsteemile , sisenõrenäärmetele ja verre, et keha toita ….

Tšakrate psühhodünaamiline funktsioon on seotud peamiselt aura esimese kolme kehaga, mis seostuvad füüsiliste, mentaalsete ja emotsionaalsete mõjudega maisel tasandil.

Näiteks, kui kellegi südametšakra hästi toimib, armastab ta kõiki. Kui esimene tšakra on terve, siis on inimesel tavaliselt tugev elutahe ja ta on maaga hästi seotud – ta on oma elu hästi sisse seadnud. Kui kuues ja kolmas tšakra toimivad hästi, on inimesel selge mõtlemine, kui need aga hästi ei toimi, on ta mõtted segased

Eeterkeha ( esimene ruum)

Eeterkeha ( eeter – energia ja aine vahepealne olek) koosneb peenikestest energianiitidest või – joontest, mis on nagu sädelev valguskiirte võrk . Sellel on sama struktuur kui füüsilisel kehal, kaasa arvatud kõik anatoomilised kehaosad ja elundid.

Eeterkeha koosneb energianiitide kindlast struktuurist või energeetilisest maatriksist, millesse on kasvanud ja kinnitunud keha koed. Füüsilised koed eksisteerivad vaid nende aluseks oleva eluvälja tõttu; seega väli on esmane – teda pole tekitanud füüsiline keha.

Eeterkeha võrgustikutaoline struktuur on pidevas liikumises. Selgeltnägija näeb seda kogu tiheda füüsilise keha ulatuses piki energiajooni liikumas sinivalgeid sädemeid. See keha ulatub füüsilisest kehast 0,7 – 5 cm väljapoole ja pulseerib umbes 15 – 20 korda minutis.

Eeterkeha värv varieerub sinisest hallini. Helesinine värv on seotud peenema energeetilise struktuuriga kui hall. Seega tundlikuma kehaga inimese eeterkeha kaldub olema sinisem, atleetlikuma, robustsema kehaga isikul – hallikam. Eeterkeha kõik tšakrad on selle kehaga ühte värvi – sinise ja halli vahel. Nende tšakrate keerised koosnevad samasugustes valgusevõrgust, nagu kogu see keha. Võimalik on eristada ka kõiki füüsilise keha elundeid, aga siin koosnevad nad sädelevast sinakast valgusest. Eeterstruktuur moodustab maatriksi, milles kasvavad rakud, st. keha rakud kasvavad eetervormi energiajoonte järgi ja see vorm on olemas enne kui rakud temasse kasvavad. Kui saaks vaadelda eeterkeha eraldi, näeks see välja nagu sinakast sädelevast valgusjoontest koosnev inimene või inimämblik.

Emotsionaalkeha ( teine ruum)

Järgmist keha ( pärast eeterkeha) nimetame emotsionaalkehaks ja see on seotud meie tunnetega. Selle struktuur on eeterkeha omast palju voolavam. Ta järgib ainult ligikaudu füüsilise keha piirjooni. See koosneb pigem peenmateeria värvilistest pilvedest, mis pidevalt liiguvad. Ta ulatub kehast 2,5 kuni 8 cm kaugusele.

See keha on tihedamate kehade sees, mida ta ümbritseb. Värvus varieerub sõltuvalt seda tekitavate tunnete selgusest või energiast briljantselt selgetest värvustest kuni tumedate ja hägusteni. Selgete ja tugeva energiaga tunnete, nagu armastus, erutus, rõõm või viha, värvid on erksad ja puhtad; segaste tunnete omad tuhmid ja sogased. Emotsioonikehas sisalduvad kõik värvid. Iga tšakra paistab erineva värvusega keerisena, millel kokku on kõik vikerkaarevärvid.

1. tšakra – punane
2. tšakra – punakasoranž
3. tšakra – kollane
4. tšakra – ergas rohuroheline
5. tšakra – taevasinine
6. tšakra – indigosinine
7. tšakra – valge

See keha on eetervälja maatriksis

 

 

Mentaalkeha (kolmas ruum)

Kolmas aurakeha on mentaalkeha. See keha ulatub emotsioonkehast väljapoole ja koosneb peamiselt veelgi peenemast ollusest, mis on seotud meie mõtete ja mentaalsete protsessidega. See paistab ereda kollase valgusena, mis kiirgub pea ja õlgade vahelt, ulatudes ümber kogu keha. Ta laieneb ja muutub eredamaks siis, kui selle kandja kontsentreerub mõttetegevusele – ja ulatub kehast 7 – 23 cm kaugusele.

Mentaalkeha on struktureeritud keha. Sellel on meie ideede struktuur ja põhivärvus on kollane. Temas on näha mõttevorme, mis ilmnevad erineva heleduse ja kujuga kogumitena. Mõttevormidel on lisaks veel värve, mis tegelikult on pärit emotsionaaltasandist. Need värvid väljendavad vastav mõttevormiga seotud emotsioone. Mida selgem ja paremini väljendatud mõte on, seda selgem ja kujukam on ka sellega seotud mõttevorm. Me tugevdame oma mõttevorme keskendudes nendele vastavatele mõtetele. Harjumuspärased mõtted muutuvad võimateks jõududeks, mis hakkavad mõjutama meie elu.


Väljaspool füüsilise keha piire

Kolm alumist aurakeha tegelevad füüsilise maailmaga seotud energiatega, ülemised kolm aga on energiast, mis seostub vaimse maailmaga.

 

Südamekeskusega on seotud aura neljandas ruumis asuv astraalkeha, olles see muundav sulatusahi, millest peab läbi minema kogu ühest ilmast teise viidav energia. Vaimne energia peab südametulest läbi minema, et ta võiks muunduda madalamateks füüsilisteks energiateks ja vastupidi.

Niipea, kui suudate hakata tunnetama ruume, mis on kolmandast kõrgemal, hakkate tunnetama ka olendeid, kes eksisteerivad neis ruumides ja kellel füüsilist keha pole. Brennani ja teiste selgeltnägijate vaatluste põhjal on olemas teised tegelikkuse tasemed või tegelikkuse sagedusribad, mis on väljaspool füüsilist reaalsust. Auravälja neli ülemist keha vastavad tegelikkuse neljale ruumile.

Neljas aurakeha seostub armastusega. See on värav, mille kaudu me pääseme tegelikkuse teistesse ruumidesse.

Kõik kolmandast kõrgemad aurakehad on igaüks terve tegelikkuse tasand olendite, kujude ja isiklike funktsioonidega, mis on rohkem kui see, mida me tavaliselt inimeseks peame. Igaüks neis on terve maailm, milles me elame ja olemas oleme. Enamik meist kogeb neid une ajal, aga ei mäleta neid. Mõned meist on võimelised minema neile tegelikkuse tasandeile selleks meditatsioonitehnikatega teadvust laiendades. Need tehnikad avavad pitserid tšakrate südamikes ja võimaldavad nii teadvusel ( neisse maailmadesse) reisida.

 

Astraalkeha (neljas ruum)

Astraalkeha on amorfne ja koosneb ilusamate värvidega pilvedest kui emotsioonkeha. Astraalkeha kaldub olema samade värvidega kui emotsioonidekeha, aga neis on lisaks roosat armastuse värvi. See ulatub kehast 15-30 sm kaugusele. Selle tšakra värvid on emotsioonikeha värvidega samas oktaavis, aga igaühele neist lisandub ka armastuse roosat valgust. Armastaja südametšakra on astraaltasandil roosat värvi täis. Kui inimesed armuvad, võib nende südamete vahel näha ilusaid roosat värvi kaari ja tavalistele kuldsetele impulssidele hüpofüüsis lisandub ilus roosa värvus. Kui inimeste vahel kujunevad suhted, kasvavad nende tšakratest välja ühendavad niidid. Neid niite võib näha peale astraalkeha veel auravälja mitmetes teistes kehades. Mida kestvam ja sügavam on suhe, seda rohkem ja tugevamaid niite tekib. Kui suhted lõpevad rebitakse need niidid puruks, tekitades mõnikord tublisti valu. Suhetest ülesaamise periood on tavaliselt madalamates ruumides niitide katkestamine ja nende iseendasse tagasi ühendamine.

Astraalruumis toimub vilgas inimestevaheline suhtlemine. Suured mitmekujulised värvilise energia tükid lendavad inimeste vahel. Mõned neist on meeldivad, mõned mitte eriti – erinevus on tuntav. Teil võib olla ebamugav viibida samas toas mõne inimesega, kes pealtnäha ei märkagi teineteist, aga energeetilisel tasandil käib tihe suhtlemine, mille juures nende vahel lendab hulk energiavorme. Kahtlemata olete seda isegi märganud, eriti mehe ja naise vahel. See pole ainult kehade keel; võib täheldada ka tegelikke energeetilisi nähtusi.

Eetermudel (Etheric Template Body) ( viies ruum)

Viiendat aurakeha nimetab Brennan eetermudeliks, sest selles sisaldub kõik, mis eksisteerib füüsilisel tasandil, kuid mudeli kujul. See on nagu fotonegatiiv, mudelkujund eeterkeha jaoks, mis on füüsilise keha mudel. Energiavälja eeterkeha saab oma struktuuri eetermudelilt. See on eeterkeha aluseks olev täiuslik vorm, mis ulatub kehast kuni 30 – 45 cm kaugusele. Haiguse korral, kui eeterkeha laguneb, on tervendamisel eetermudelit vaja eeterkeha algse kuju taastamiseks. See on tasand, kus hääl loob ainet ja häälega tervendamine on siin kõige mõjusam. Brennani jaoks on need kujundid kui selged ja läbipaistvad jooned koobaltsinisel tagapõhjal – üsna sarnased arhitekti joonistele, ainult need joonised on teises dimensioonis. Paistab, nagu loodaks see kujund täidetud tagapõhjas, millest vabaks jääv tühi ruum moodustabki kujundi.

Võrdluseks võib vaadelda, kuidas luuakse kera Eukleidese geomeetrias ja kuidas see moodustub eeterruumis. Eukleidese järgi tuleb esmalt kohale määrata keskpunkt. Raadius, mis tõmmatakse selles punktist kõigis kolmes mõõtmes, loob siis kera pinna. Aga eeterruumis, mida võib kujutleda kui negatiivset ruumi, kujuneb kera vastupidiselt: lõpmatu hulk tasandeid kõigist suundadest täidavad kogu ruumi, väljaarvatud ümar osa, mis jääb täitmata. Sellega määratakse kera. See on siis ruumiosa, mida kõik tasandid, mis omavahel lõikuvad, ei täida ja mis määrab ära tühja kerakujulise ruumi.

Aura eetermudel ( keha) annab tühja ehk negatiivse ruumi, milles saaks eksisteerida eeterkeha. Eetermudel on seega eeterkeha mudel. See omakorda loob võrestruktuuri ( struktureeritud energiavälja), millesse kasvab füüsiline keha. Üldise energiavälja eetermudeliruum sisaldab kõik kujud ja kujundid, mis füüsilises plaanis olemas on, väljaarvatud mudeltasandil. Kõik see eksisteerib negatiivses ruumis, mis loob tühiku, millesse kasvab eeterlik võrgustruktuur ja milles eksisteerib selle füüsiline realiseering (manifestatsioon) – meie keha.

Keskendudes kellegi välja vaadeldes ainult viienda tasandi vibratsioonide sagedusele saab aura viiendat keha teistest eristada. Kui Brennan seda teeb, näeb ta inimese energiavälja, mis ulatub temast umbes 75 cm kaugusele. See näib olevat kitsa ovaalse kujuga ja temas on kogu välja struktuur, kaasa arvatud tšakrad, elundid ja keha kuju, kogu negatiivis. Kõik see näib koosnevat läbipaistvatest joontest tumesinisel tagapõhjal. Häälestudes viiendale ruumile on Brennan võimeline tajuma selles perspektiivis ka kõiki teisi meie keskkonna objekte. See näib toimuvat vastuvõtumehanismi lülitamisega sellele ribale (range) automaatselt. Ta toob tähelepanu kõigepealt üldisele viiendale ruumile, seejärel keskendub eraldi sellele olendile, keda vaatab. 

Taevalik keha ( kuues ruum)

Kuues keha on vaimsete emotsioonide tase, mida Brennan nimetab taevalikuks kehaks . Ta ulatub kehast 60 – 80 cm kaugusele. See on ruum, mille kaudu kogeme vaimset ekstaasi. Me võime selleni ulatuda meditatsiooni ja muude tunnetusvõimet muutvate tegevuste kaudu. Kui jõuame sellesse olemise punkti, kus teame end olevat ühenduses kogu universumiga, näeme sukeldudes sellesse kõiges olemasolevas valgust ja armastust – ja tunneme, et oleme ise seesama valgus ning ühtsed Jumalaga – siis oleme enda teadvuse tõstnud aura kuuendasse kehasse.

Tingimusteta armastus ilmub siis, kui avatud südametšakra ja avatud taevatšakra ( kolmas silm) vahel on ühendus. Sellisel juhul ühendame inimesearmastuse, meie põhilise inimliku armastuse lihalike kaasinimeste vastu, vaimse ekstaasiga, mis väljendub füüsilisest reaalsusest kogu eksistentsi tegelikkusse ulatuvas vaimses armastuses. Nende kahe ühendus annab piiritu armastuse kogemuse.

Taevalik keha on ilus kumav valgus, mis koosneb põhiliselt pastelsetest toonidest. Valgusel on kuldne – hõbedane helk ja see opalesteerub kui pärlmutter. Selle kuju on ebamäärasem kui eetermudeli oma ja näib koosnevat valgusest, mis kiirgub kehast nagu küünlaleek, mille sees on ka heledamaid, tugevamaid valguskiiri

 

Kroonmudel ehk kausaalkeha( 7. keha)

Seitsmendat, vaimse plaani mentaalkeha nimetatakse kroonmudeliks ( the Ketheric Template). See ulatub kehast 75 cm kuni 1 m kauguseni. Kui viime oma teadvuse aura seitsmendasse ruumi, teame, et oleme Loojaga üks. Selle aura välisvorm on munakujuline ja selle sees on kõik aurakehad, mis on seotud praeguse kehastusega. See keha on ka kõrgelt struktureeritud mudel (template). See koosneb väga püsiva kuldse – hõbedase valguse peenikestest niitidest, mis hoiavad kogu aurat kujusana. Selles on füüsiline keha kuldne võrestruktuur ja kõik tšakrad.

Häälestudes seitsmenda keha sagedusribale, tajub Brennan ilusat kuldset kumavat valgust, mis pulseerib nii kiiresti, et on pigem virvendus. Ta näeb välja tuhandete kuldsete niitidena. Olenevalt inimesest ulatub kuldne munakujuline aura kehast umbest 90 cm kuni meetri kauguseni. Selle kitsas ots jääb jalgadest allapoole, laiem aga ulatub peaaegu meeti kõrgusele pea kohale. Kui inimene väga energeetiline, võib see ulatuda kaugemalegi. Selle keha poole kuni 1 sentimeetri paksune väline kelme paistab olevat tihedam – nagu munakoor. See välispind (kelme) on väga tugev ja elastne, välistele torgetele vastupidav ning kaitseb välja nagu munakoore tibu. Kõik tšakrad ja keha detailid tunduvad sellel tasemel koosnevat kuldsest valgusest. See on auravälja kõige tugevam ja elastsem tase.

Kausaalkeha võib samastada keeruka kujuga ja vormiga seisva valguslainega, mis võngub ülimalt kõrgel sagedusel. Teda vaadates võib peaaegu kuulda heli. Olen kindel, et kui sellele kujutlusele mediteerida, võib kuulda tema häält.

Kuldse mudeli tase sisaldab ka keha peamist energiavoogu, mis voolab mööda selga üles- alla ja on kogu keha toitev põhiline jõud. See kuldne energiavoog kannab seljas üles – alla pulseerides energiat läbi kõigi tšakrate ja ühendab kõigi tšakrate kaudu vastuvõetud energiad.

Põhiline vertikaalne energiavoog indutseerib endaga risti teisi energiavoogusid, moodustades kuldseid kiiri, mis ulatuvad kausaalkehast välja. Need omakorda indutseerivad teisi voogusid, mis pöörlevad ümber välja. Kogu aura ja allpool olevad kehad on ümbritsetud selle korvitaolise võrguga ja on selle sees. Võrgul on kuldse valguse energia – jumalik meel (divine mind), mis hoiab kogu välja oma terviklikkuses ja ühtsuses koos.

Lisaks on kroonmudeli ruumis veel möödunud elu sidemed (past life bands). Need on värvilised valgusribad, mis ümbritsevad aurat ja mida võib munakoore pinnal igal pool leida. Riba, mis on pea – kaela piirkonnas, sisaldab tavaliselt seda teavet möödunud elust, mille kallal te praeguses olukorras temast vabanemiseks töötate. Kroonmudeli ruum on vaimse plaani viimane auratase, milles on teie eluplaan. See on viimane keha, mis praeguse kehastusega on seotud. Veel väljaspool jääb kosmiline plaan – ruumid, mida pole võimalik ainult ühe kehastumise piiratud vaatepunktist lähtudes võimalik kogeda.

 

Kosmilised ruumid

Kaks ruumi seitsmendast kõrgemal on kaheksas ja üheksas. Need on ühenduses kaheksanda ja üheksanda tšakraga, mis asuvad meie pea kohal . Mõlemad nad näivad olevat kristallselged ja koosnevat väga kõrgetest vibratsioonidest. Nad näivad järgivat üldist reeglit struktuuritu (8) ja struktuurse (9) aurakeha vaheldumise kohta. Kaheksas näib olevat põhijoontes vedelikutaoline ja üheksas peaks olema kristallmudel kõige jaoks, mis jääb allapoole.

 

Kokkuvõte on koostatud raamatu B. A. Brennan “Valgus kätest” Tln 2003 põhjal.