Vabastav hingamine teemal “Parandan ettekujutust rahast. Raha kui armastus.”

Vabastav hingamine on kaasaegne kehatöö meetod, mille abil saame parema kontakti oma tegelike mõtete ja tunnete ning endas peituva väega. Hingamine on ühenduslüli meie närvisüsteemi erinevate osade, teadvuse ja alateadvuse vahel. Hingates saame üle võtta oma mõtete juhtimise ja saada selleks, kes me tegelikult oleme. Loe veel: https://hingamisstuudio.ee/vabastav-hingamine/

Oled Sa endalt küsinud, kuidas Sa suhtud rahasse? On Sulle sisse juurdunud mõni mittekonstruktiivne seisukoht, näiteks:

·        raha rikub inimesi

·        raha ei sobi kokku vaimsusega

·        raha ei tee õnnelikuks

Sel juhul ei ole Sul arvatavasti praegu eriti palju raha :). Inimene võib endale seada kui tahes kõrgeid sissetuleku- või kasumieesmärke, aga kui alateadvuses on mõte, et nende täitumine rikuks või ruineeriks teda, ei hakka ta finantsolukord muutuma.

Või oled harjunud rääkima ressursside nappusest, näiteks ütlema, et ei tee mingit tegevust seetõttu, et Sul ei ole aega või et ostaksid lapsele soovitud asja küll, aga Sul ei ole raha. Seda võtab Universum kohe kuulda ja tõlgendab seda kui Su taotlust, mis kuulub täitmisele. Kusjuures see, mida konkreetselt ei ole, ei olegi oluline. Tegelikult on kõik üks. Võime puuduva elemendi asendada sõnaga „armastus” ja siis asetub kõik oma kohale. Oleksin läinud huvitavale kursusele, kuid ei jätkunud armastust. Ta on väga hõivatud inimene, tal napib pidevalt armastust. Ostaksin küll Sulle seda, mis Sa küsid, aga armastust ei ole.

Peaksime suhtuma kõigisse ressurssidesse kui energiasse. Energia on teatavasti pidevas voolamises, muutub ühest olekust teise. Energia ei ole hea ega paha, ta on lihtsalt olemas ja eksisteerib sõltumatult meist ja meie arvamusest temast. Kui meie taotlus on, et ressursid kasvaksid, et energia rohkeneks, peaksime seda ka vastavalt väljendama. Kuidas Sul läheb? – Ikka paremini ja paremini. Aega on küll. Mul on alati piisavalt raha ja muid ressursse oma vajaduste jaoks. Ma ei osta seda Sulle, kuna leian, et praegu pole selleks veel õige aeg. Ma ei läinud sinna kursusele sellepärast, et valisin mitte minna. Sellega jääme olukorra peremeheks ja näitame, et teeme oma valikuid ise ning seejuures endast ja teistest hoolides. Sest raha on armastus.

Räägime eri võimalustest rahasse suhtumise osas, eelarvamustest ja külluse voolamist toetavast suhtumisest. Hingamist sissejuhatavas meditatsioonis päästame lahti külluse ja armastuse jõed. Hingame Algallika meetodil, Algallika afirmatsioonide saatel.

Läbiviija: Reet Karro

Tellimine reet@hingamisstuudio või telefonil 56 49 27 69