Vabastav hingamine teemal “Vabanen võõravihast. Austan ja aktsepteerin rikkaid.”

Vabastav hingamine Hingamisstuudios 1. oktoobril kell 18.15-20.30. Hingamisterapeut Reet Karro korraldatud hingamisõhtu, kolmas kohtumine 10-korra sarjast „Küllus”. Alustatakse jagamisringi ja küsimustiku täitmisega, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõpeb jagamise ja ommilaulmisringiga.

Vabastav hingamine on kaasaegne kehatöö meetod, mille abil saame parema kontakti oma tegelike mõtete ja tunnete ning endas peituva väega. Hingamine on ühenduslüli meie närvisüsteemi erinevate osade, teadvuse ja alateadvuse vahel. Hingates saame üle võtta oma mõtete juhtimise ja saada selleks, kes me tegelikult oleme. Loe veel: https://hingamisstuudio.ee/vabastav-hingamine/

„Vabanen eelarvamustest. Suhtun hästi endast rikkamatesse.” on kolmas õhtu Hingamisstuudio 10-korra sarjast „Küllus”. Sarja eesmärk on uurida tõkkeid küllusesse jõudmise teel alates eelmistest eludest, sünnist, kasvatusest ja rahasse suhtumisest ning otsida võimalusi küllusesse jõudmiseks.

Arvestades meie ajalugu, ja tuletades meelde, mis on läbi sajandite saanud siinsetest jõukamatest inimestest, ei ole vist mõtet imestada, miks paljud ei vaata praegusi rikkaid kui austusväärset eeskuju, vaid kui midagi tõrjumist või naeruvääristamist väärivat. Kuigi Muinas-Eestis olid ülikud täiesti olemas ja neid ka austati, on alates muistse vabadusvõitluse aegadest ülikuid suurel hulgal tapetud, vangikongi heidetud, küüditatud, avalikult hukka mõistetud. Paljud neist on ise Eestimaa tolmu jalgelt pühkinud, või võtnud omaks teise (saksa või vene) keele ja kultuuri. Kuigi edasipüüdvamad inimesed tsaariaja viimasel poolsajandil ja eelmise Eesti Vabariigi ajal jõudsalt rikkust kogusid, oli nende saatus nõukogude ajal, eriti küüditamiste perioodil ja Stalini ajal eriti kurb. Parimal juhul jõudsid nad põgeneda, mille hinnaks oli väliseestlaseks, osaliselt siiski võõramaalaseks muutumine. Nõukogude aja võrdsustamise ja kommunistliku partei ideoloogiast lähtuva koolihariduse ja masspropaganda tulemusel oleme jõudnud olukorda, kus rikaste elu vastu küll tuntakse huvi, ostetakse elavalt klantsajakirju ja vaadatakse seltskonnakroonikaid, kus võimalus teiste magamistuppa piiluda, kuid samal ajal rikkaid tõrjutakse ja naeruvääristatakse, omistatakse neile ebaõigluse, edevuse, uhkeldamise, ebakultuursuse silte. Kaudne sõnum nende taga on „Rikkus on ohtlik. Rikkus muudab inimese labaseks, laisaks ja kultuurikaugeks. Halvemal juhul viib see inimese kohtupinki. Rikkus väärib karistust.” Tundub, et sama suhtumise on üle võtnud ka osa jõukamaid inimesi ise. Millest muidu need arvukad kohtuprotsessid? Millest need esimeste kunagi edukate, hiljem pankrotistunud pankade eksomanike surmajuhtumid? Tundub, et ei piisa ainult mõttest „Rikkus väärib austust.” Sellele peaks lisanduma seisukoht „Rikas olla on turvaline.Ilma selleta võiks rikkuse lisandumine meile ohtlik tunduda.

Räägime negatiivsest suhtumisest rikastesse inimestesse ja kuidas see võib takistada enda külluse loomist. Täidame küsimustiku oma hoiakute kohta Sasha Xarriani e-raamatust „The Keys to Phenomenal Wealth”. Hingamist sissejuhatavas meditatsioonis vaatame austava ja lugupidava pilguga külluslikule elujärjele jõudnud inimesi, sealhulgas ennast ühena nende seas. Hingame Algallika meetodil, Algallika afirmatsioonide saatel.

Läbiviija: Reet Karro

Tellimine reet@hingamisstuudio või telefonil 56 49 27 69