Vabastava hingamise koolitus “Vägi pärimuskultuurist”

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks väe ammutamine oma rahva kultuuripärimuse varasalvest, esivanemate vaimuvarast, pärimuskultuurist.

Lähtudes Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu definitsioonist on pärimuskultuur levinud suulise pärimuse või jäljendamise teel ning jaguneb aineliseks kultuuriks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks, mis haarab kunstilise rahvaloomingu liigid, nagu rahvaluule ja -muusika, rahvatantsud ja -mängud, aga ka traditsioonilised tõekspidamised, teadmised ja oskused, rahvausundi ja -kombestiku, käsitööoskuse, rahvameditsiini, rahvapedagoogika. Kuidas ammutate väge pärimuskultuurist teie?

Hingamisõhtul räägime pärimuskultuurist oma elus. Praktilise harjutusena tantsime improviseeritud rahvatantsu. Süvitsiminekul tugevdame usku oma väesse ja õhutame julgust oma väge kasutada. Järgneb hingamissessioon toetavate Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Foto: tungphoto / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1708