Vabastava hingamise koolitus “Minu eneseväljendus on oluline”

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub tihti, et keegi ei kuula teid? Kas arvate, et ei ole mõtet väljendada oma mõtteid ja tundeid, need ei ole olulised või nende väljendamine tekitab probleeme? Kas teie eneseväljendus, mõte ja tegu kipuvad lahknema?

Võib juhtuda, et langetasite need baasotsused kohe peale sündi, kui teile tundus, et teid ei võeta kuulda. Enamik tänaseid täiskasvanuid lahutati pärast sündi emast ja neile ei selgitatud selle põhjust, enamik meist nuttis esimestel elupäevadel pikki puhke lohutamatult sünnitusmaja lastetoas, ema juurde toodi meid aga ainult söögiaegadel. Jõudsime otsustada, et et meie eneseväljendus ei lähe kellelegi korda. Enesekaitsestrateegiana lülitasime välja oma meeled ja kehast tulevad signaalid. Paljudel töötab see mehhanism siiamaani.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „on turvaline ennast väljendada” ja „minu eneseväljendus on oluline.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge. Kui lisaks hakkame teadvustama oma kehast lähtuvaid signaale ning väljendama oma tegelikke mõtteid ja tegutsema vastavalt oma mõtetele ja väljaöeldule, jõuame välja autentse suhtlemiseni ja saavutame märksa enam varasemast.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769