Vabastava hingamise koolitus “Vägi loitsudest”

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks väe ammutamine oma rahva kultuuripärimuse varasalvest, esivanemate vaimuvarast. Üheks kultuuripärimuse liigiks, mille eesmärk oligi rohkendada inimese väge, olid loitsud.

„Loits on sugestiivne sõnaline pöördumine kellegi või millegi poole, eesmärgiga edendada, ennetada, mõjutada, muuta, parandada, kaitsta, ravida, tõrjuda, tänada, paluda või sajatada. Loitsu taga on usk sõna jõusse. Sõna võis olla nii oda kui kilp – kas relv ründamiseks või kaitse rünnaku tõrjumiseks. Loitsupärimuse elujõulisemad ajad olid kahtlemata siis, kui inimene elas vahetus kontaktis loodusega, kus oli alati palju ebatavalist, seletamatut, ohtlikku ja ähvardavat. Kui oli hädavajalik luua sõnadest kaitsev ring iseenda, oma pere ja majapidamise ümber, et nad kestaks ja edeneks. Ainuüksi sõnal oli võimu kulgeda mitme maailma vahel, ületada kullerina elavate ja surnute ilma piiri, liikuda erinevates sfäärides, taevastes ning maistes, mõjutada mõjutamatut, ravida ravimatut. Esiteks oli alati sõna, sellele järgnes tegevus. Ka kõige lihtsamaid ja igapäevasemaid loitse ümbritses salapära, sest oli päriselt seletamatu, kuidas täpselt kõik toimis. Mida siis veel rääkida loitsudest, mille tekst oli täis aukartust tekitavat salapära, mida oskasid lausuda vaid üksikud, mida kasutati tõeliselt ränkadel ja karmidel puhkudel, kus teised olid võimetud. (Lüh. Veronika Kivisilla eessõnast Mare Kõiva kogumikule „Eesti loitsud”.) Loe edasi.

Koolitusel me tutvustame end ning räägime loitsudest oma elus. Praktilise harjutusena laulame Laudaukse Kääksutajate plaadi järgi hundi-, ronga-, tuule- ja vihmaloitsu ning retsiteerime mitmeid tervise tugevdamisele suunatud loitse. Süvitsiminekul suurendame usku oma võimesse sõnaväge kasutada ja loitsudest tänapäevalgi abi saada. Järgneb hingamissessioon toetavate Eesti loitsudega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769