Vabastava hingamise koolitus “Mis on vägi? Kuidas saada väelisemaks inimeseks?”

Iga inimese tõeline Väepunkt, nagu ka tema Algallikas on varjul temas endas. Vabastavalt hingates on võimalik sellega paremini kontakti saada. Väepunkti hingamisõhtutel teeme lisaks hingamisele, jagamisele ja süvitsiminekule väestavaid harjutusi. Olenevalt teemast me kas visualiseerime, tantsime, laulame, plaksutame, retsiteerime jne, oma väge rohkendades. Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas …