Sildiarhiiv: reikiravi

Linnalegendid reiki kohta

Valgus kätestPhillip Hawkinsi artikli lühikokkuvõte

Linnalegendid on eksiarvamused, mida levitataks nii palju kordi siiras usus nende paikapidavuse kohta, et inimesed jäävad neid uskuma. Kui tavaline linnalegend võib olla lihtsalt naljakas või kõmuline, siis reiki kohta käivad võivad tekitada hirmu ja segadust, kahjustada usaldust reiki vastu ja isegi sundida inimesi sellest eluparandavast meetodist loobuma. Kui aga linnalegende hakatakse levitama reikikursustel, võivad need muutuda legendaarseks ja muutuda kaljukindlalt usutavaks, kuna seda kinnitab ka reikiliit. Üks neist linnalegendidest on, et reikit ei tohi vahendada luumurruga inimesele, kuna luu võib enne kinni kasvada, kuni arst luu otsad paigaldada jõuab. Kogenud reiki praktikule võib see tunduda näivalt usaldusväärsena, kuid on kaks head põhjust, miks see on linnalegend ja mitte tõsi. Esiteks võtab luu paranemine aega 6-12 nädalat, paranemine võtab aega ja kuigi reiki paranemist toetab, ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et luumurru reikitamine oleks viinud ebanormaalselt kokku kasvanud luuni.

Teine ja hoopis olulisem tõsiasi on, et meile on ju õpetatud, et reiki mõjub inimese kõrgeimaks hüvanguks ja miks peaks tingimusteta armastuse energia tekitama luumoondusi ja valu? Vale on kas see põhimõte või uskumus, et reiki paneb luu ebanormaalselt kokku kasvama ja reiki praktikud ning õpetajad peaksid valima, kumb on õige ja vastavalt käituma.

Teine levinud müüt on, et kaugreikit ei tohiks saata operatsiooni ajal narkoosis olevale inimesele, kuna reiki mõjub narkoosile vastupidiselt. Ka siin ei ole tõendeid selle kohta, et reiki tegelikult narkoosi mõju tühistab. Mida uhkemad legendid on, seda usutavamad nad mõjuvad. Näiteks artikli autorile õpetati, et reikit ei tohi teha südamestimulaatoriga patsiendile, see ajab stimulaatori korrast ära ja tekitab südamerabanduse. Kes küll sellise reikifolkloori taga seisab? Autorile õpetati ka, et reikit ei tohi teha inimesele, kes seisab ristatud jalgadega, sest see ei lase energial liikuda. No kuulge! Reiki on tingimusteta armastuse väljendus, osa loovast energiast, mis hõlmab miljoneid galaktikaid, kuidas saab jalgade ristamine selle võimetuks muuta?

Mulle on ka õpetatud ja räägitud, et diabeetikule reiki tegemine paneb ta veresuhkru taseme kõikuma. See keeld oli täielikult põhjendamatu, keegi polnud seda tegelikult katsetanud, seda usuti nagu piiblit. Nüüd, igapäevaselt reikiravi jagava praktikuna on mul küllaga näiteid, et reiki mõjub hästi ka diabeetikuile.

Üks kõige suuremaid reiki müüte on, et  reiki on imeravi, mis ravib terveks kõik inimesed, kes seda tunda saavad. See ei ole imeravi ja ongi hea. Reikil lihtsalt ei ole õigusi kõiki tervendada, sest muidu läheks see vastu tingimusteta armastuse ja vaba tahte seadustele ja teistele loomist raamivatele seadustele. Ei saa ju looming olla võimsam ja ülim kui looja. Reiki põhipostulaat on, et ainuke inimene, keda me tervendada saame, oleme meie ise ja sellega on  edasi antud ka põhimõte, et tervenemisprotsess ei saa toimuda meie äraolekul, ega olla meile jõuga peale surutud. Isegi, kui seda on raske aktsepteerida, siis mitte kõik haiged ei taha terveks saada, mõned on haiguse omaks tunnistanud, kuna see annab neile elamise mõtte ja identiteedi ja sellist inimest ei saa reiki vastu nende tahtmist ravida. Reiki saab pakkuda neile võimaluse õppimiseks ja kasvamiseks, muutuda vastuvõtlikuks neile kättesaadavale füüsilisele ja spirituaalsele abile ja seda tehes saavad nad soovi korral arendada ka oma meelt, keha ja vaimu, jõudes järkjärguliselt kohta, kus nad hakkavad oma tervenemisprotsessis aktiivset rolli mängima.

Reiki mõjub alati inimese kõrgeimaks hüvanguks. Igasugune tervenemine/tervendamine tuleb läbi teadmiste ja mõistmise. Paljud asjad, mida on peetud imeks, on lihtsalt sündmused, mis esinevad väljaspool meie teadmiste ja arusaamade piire. Kui me neid piire laiendame, muutub kord imeks peetu oskuseks, vaimul põhinevaks tehnikaks, mida saab järjest kasutada, et parandada elukvaliteeti ning tervendada haigusi ja vaevusi,

Meil on arvukalt müüte reeglite ja rituaalide kujul: reikit tehes ei tohi kanda ehteid ega kella, ei tohi juua teed, kohvi ega alkoholi või, et reikit tohib teha ainult maksujõulistele inimestele või seda väärivatele inimestele.

Iga kord, kui me mõnd keeldu kohtame, peaksime seda uurima. Reiki spirituaalset terviklikkust ja põhimõtteid ei tohiks segi ajada inimeste loodud dogmadega, mis tahes-tahtmata aja jooksul iga distsipliini saatma hakkavad. Peaksime endalt küsima, kas see tõde väljendab vaimseid seaduspärasusi või inimlikku uskumust. Ja kas see kõlab kokku meie sisemise tõega. Kui meie sisemine tõde ütleb meile midagi muud, peaksime lähtuma sellest.

Kunagi usuti, et Maa on lame ketas ja selle servalt võib alla kukkuda. Julged inimesed, vaimsed eestvedajad julgesid müütidest üle olla ja inimlike uskumuste piire laiendada. Nüüd on neile kõik tänulikud.

 

Autor Philip Hawkins on selgeltnägija, reikiõpetaja aastast 2000, lektor ja diskussioonigruppide vedaja.

Artikkel on lühendatult tõlgitud inglise keelest. Originaal „Some Urban Myths of Reiki” http://reikirays.com/5901/some-urban-myths-of-reiki/ on avaldatud portaalis Reiki Rays 29. novembril 2013. Tõlkija Reet Karro https://hingamisstuudio.ee Artikli sisu on kaitstud autoriõigustega.

Kujutis: levinud pilt reikisaitidel

 

Reiki kasutamine dementsetel patsientidel ja nende hooldajatel

Mäluprobleemid. Stress. Segasus. Etteäraarvamatu käitumine. Depressioon. Ärevus. Hooldajate läbipõlemine. Kõike seda esineb liigagi sageli ühenduses Alzheimeri tõve ja sellega seotud dementsusega. Aga mis siis, kui siin aitaks lihtne käte pealepanemine? Ja mis siis, kui viimase mõju oleks ka korrektselt läbi viidud teadusuuringutega tõestatud ja autoriteetsetes meditsiiniajakirjades avaldatud? See on vaid kellegi pöörane fantaasia, eks ole?

Ei ole. Teadusuuringud tõestavad, et reiki on tõhus abinõu eelpooltoodud tervisehäirete ja nähtuste vastu ja arvukad mitmekülgsed teaduslikud tõestused on toonud reiki tavapraktikasse.

Reiki, Alzheimeri tõve kerge vorm ja kognitiivsed häired

Avaldatud põhjapanevad teadustööd kinnitavad, et reikist on abi kergete kognitiivsete häirete või kerge Alzheimeri tõve puhul. 2006. aastal läbiviidud uuring tõestas, et neli kuud reikiravi saanud kerge Alzheimeriga patsientide mälu, käitumine ja mentaalne võimekus paranesid võrreldes kontrollgrupiga, kes reikit ei saanud, märkimisväärselt. Kusjuures reikiravi saavad ju pakkuda hooldajad ise tasuta või väikeste kuludega, väheneb ravimite ja haiglaravi vajadus. (Crawford, Leaver, ja Mahoney, 2006).

Reiki võib vähendada stressi, depressiooni ja ärevust

Dementsusega kaasnev on väga stressirohke ja sellega käib tavaliselt alati kaasas ka ärevus ja depressioon. Reiki rahustab, vähendab ärevust ja toob lõõgastust. (Baldwin, Wagers ja Schwartz, 2008; Baldwin ja Schwartz, 2006; Friedman et al., 2011, jt).

Uuringud näitavad, et reiki aitab vähendada depressiooni ja ärevust ka krooniliste haigustega patsientidel (Dressin ja Singg, 1998). Nii käed-peal-reiki kui ka kaugreiki vähendasid depressiooni oluliselt ja see mõju püsis veel aasta pärast ravi (Shore, 2004).

Dementsetel patsientidel võivad esineda kroonilised või ajutised haigused, millega kaasneb valu. Dementsuse progresseerudes võib inimene kaotada võime oma valust rääkida. Selle asemel ta näitab üles stressi, ärevuse, agressiivsuse vms sümptomeid või nn halba käitumist, mille järgi hooldajad peavad mõistatama, kuidas teda aidata. Reiki leevendab valu, kaotades ühtlasi ka halva käitumise (Dressin ja Singg, 1998; Birocco, et al., 2011; Richeson, Spross, Lutz ja Peng, 2010; jt).

Reiki aitab hooldajate läbipõlemise vastu

Omastehooldajate liidu andmetel esineb 20%-l omastehooldajatest depressioon, see on poole rohkem kui muudel inimestel. Koguni 41%-l Alzheimeri tõvega koju jäänud abikaasat põetanud abikaasadel esines depressioon veel kolm aastat pärast abikaasa surma. Covinsky, et al. (2003) tõestavad, et isegi kolmandikul kodus oma dementse pereliikmele esmaseks hooldajaks olijatel esines hooldamise ajal depressioon.

Medõed on suurepärane grupp, keda läbipõlemisega seoses uurida. Tekitab ju pidev teiste eest hoolitsemine ja kaasa tundmine läbipõlemise ohu. Paljud õed on reiki juba kasutusele võtnud. Uuringud näitavad, et reiki aitab ära hoida ja alandada hooldajate stressi ja kurnatust. Õed, kes endale igapäevaselt reikit vahendavad, teatasid, et teevad seda muuhulgas stressijuhtimise ja enesetervendamise eesmärgil. (Vitale, 2009). Märgatav stress alanes ka reikit õppivatel õdedel, kuigi vähem, sest nad ei praktiseerinud uuringu ajal enesereikitamist (Cuneo, 2011). Läbipõlemissündroomiga õdede uuringus leiti, et reiki andis vastuseks märkimisväärse pinge alanemise (Diaz-Rodriguez, et al., 2011).

Endas soojade, hoolitsevate tunnete taasleidmine pärast hooldaja läbipõlemist võib olla keeruline. Brathovde (2006) ning Whelan ja Wishnia (2003) andsid teada suurenevast rahulolust õetööga ja taastuvast võimest tunda hoolitsevaid tundeid pärast seda, kui õed olid saanud reikikoolituse ja kasutanud reikit nii enda kui teiste peal.

Alzheimeri tõbi ja kaasnev dementsus on ravimatu haigus. Inimesed elavad selle haigusega palju aastaid, mis on pingutav nii neile endale kui nende hooldajatele. Vaja on võimalikult palju tõhusaid vahendeid selle haiguse juhtimiseks ning Alzheimeri patsientide ja nende hooldajate elukvaliteedi parandamiseks. Omastehooldajate ja kutseliste hooldajate võimestamine reikiravi teostamise oskusega aitab rahuldada paljusid vajadusi. Rahulikkus, parem meeleolu, paranenud mälu, alanenud valu ja tervenemine läbipõlemisest võib olla nii patsientidele kui hooldajatele kauaoodatud kergendus.

Viited

Baldwin, A.L., Schwartz, G.E. (2006). Personal Interaction with a Reiki Practitioner Decreases Noise-Induced Microvascular Damage in an Animal Model. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(1):15–22, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Baldwin, A.L., Wagers, C. and Schwartz, G.E. (2008). Reiki improves heart rate homeostasis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary

Birocco, N., Guillame, C., Storto, S., Ritorto, G., Catino, C. et al. The effects of Reiki therapy on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, Published online 13 October 2011 DOI: 10.1177/1049909111420859. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Brathovde, A. A pilot study: Reiki for self-care of nurses and healthcare providers. Holistic Nursing, 20(2): 95-101, 2006. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Covinsky, K. E., Newcomer, R., Fox, P., Wood, J., Sands, L., Dane, K., Yaffee, K. (December, 2003). Patient and caregiver characteristics associated with depression in caregivers of patients with dementia. J Gen Intern Med 18(12): 1006–1014. doi: 10.1111/j.1525-1497.2003.30103.x PMCID: PMC1494966 In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from PubMed.com.

Crawford, S. E., Leaver, V. W., Mahoney, S. D. Using Reiki to decrease memory and behavior problems in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(9), 911-913, 2006. Retrieved July 28, 2012 from PubMed.com.

Cuneo, C.L., Curtis Cooper, M.R., Drew, C.S., Naoum-Heffernan, C., Sherman, T., Walz, K., Weinberg, J. The Effect of Reiki on Work- Related Stress of the Registered Nurse. Journal of Holistic Nursing. 29(1): 33-43, 2011. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Diaz-Rodriguez, L., Arroyo-Morales, M., Fernández-de-las-Peñas, C., García-Lafuente, F., García-Royo, C. and Tomás-Rojas, I. (2011). Immediate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with burnout. Biol Res Nurs, 13: 376 originally published online 5 August 2011. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Dressin, L.J., Singg, S. Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies and Energy Medicine, 9(1):53-82, 1998. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Family Caregiver Alliance. (Fall, 2002) Retrieved July 28, 2012 from http://www.caregiver.org/.

Friedman, R.S.C., Burg, M.M., Miles, P., Lee, F. and Lampert, R. (2010). Effects of Reiki on Autonomic Activity Early After Acute Coronary Syndrome. Journal of the American College of Cardiology. 56: 995-996. In Baldwin, Fall, 2011. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Potter, Joe, Research Report, Introduction and General Findings. Retrieved July 21, 2012 from http://www.reiki-research.co.uk/

Richeson, N. E., Spross, J. A., Lutz, K. and Peng, C. Effects of Reiki on anxiety, depression, pain, and physiological factors in community-dwelling older adults. Research in Gerontological Nursing, 3(3): 187-199, 2010. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Shore, A.G., Long term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-perceived stress. Alternative Therapies in Health and Medicine, 10(3), 42-48, 2004. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

Vitale, A.T. Nurses’ Lived Experience of Reiki for Self Care. Holistic Nursing Practice, 23(3): 129-145, 2009. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

to a nurse/Reiki practitioner. Holistic Nursing Practice, 17(4):209-217, 2003. In Center for Reiki Research, Retrieved June 23, 2012, from http://www.centerforreikiresearch.org/

***

Käesolev tekst lühendatud tõlge inglisekeelsest artiklist „Reiki’s Use in Dementia Patients and For Their Caregivers

 http://psychcentral.com/lib/reikis-use-in-dementia-patients-and-for-their-caregivers/00013108, avaldatud nimekas USA vaimse tervise portaalis PsychCentral. Eesti keelde tõlkinud ja lühendanud Reet Karro, www.hingamisstuudio.ee.  Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.