Loeng “Reiki – ohutu, kulutõhus ja igakülgselt arendav täiendravi meetod”

reiki therapyReiki on Eestis küll ametlikult tunnustamata ja reguleerimata, paljudes välisriikides aga hinnatud ja haigekassa meditsiinilist ravi toetavate protseduuride hinnakirjas olev praktika.

Reikiravi käigus asetab õppinud reikipraktik käed saaja kehale või keha kohale, mõjutades tema biovälja. Saaja tunneb endas rahu ja armastust, tema sisemine tasakaal suureneb ja stress väheneb. See tugevdab tema keha enesetervendusvõimet ja immuunsüsteemi, keha saab paremini oma haiguste ja vaevustega toime.

Reiki parimateks omadusteks on ohutus – see on mitteinvasiivne – organismi ei viida mingite vahenditega ega suukaudselt ühtki keemilist ainet, nahka ei torgata ega naha peale ei määrita midagi. See ei hõlma lihaste ega liigeste manipuleerimist ja seega võimalikke oskamatusest tulenevaid vigastusi, reikisaaja eelistustest või tema tervisliku seisundi iseloomust tulenevalt võib ravi jääda ka mittekontaktseks – reiki vahendaja käed võivad jääda saaja kehast 5-10 cm kaugusele ja see ei vähenda reiki mõju.

Reiki on kulutõhus – see ei eelda kallist varustust, aparaate, kulumaterjale. Tegijate väljaõpe ei eelda aastaid õppimist, vaid suhteliselt lühikest väljaõpet kahe 12-14 tunnise kursuse käigus ja vähemalt 3-6 kuud reiki katsetamist enda peal.

Reiki on igakülgselt arendav – tegija kogeb reiki mõju endal ja oma lähedastel, kelle peal ta võib harjutada, tema intuitsioon ja energiatunnetus paraneb kogu aeg. Endale reiki tegemise käigus tulevad pinnale tervendamata teemad ja allasurutud tunded, ta saab teadlikumaks iseenda probleemidest ja intuitsiooni paranedes leiab ka lahendusi. Hiljem klientidele reikit tehes paraneb ka teiste inimeste tajumine ja võivad tekkida ülivõimed.

2013. aastal asutatud Tartu Reiki Kool, mis on võtnud eesmärgiks meditsiinitöötajate ja avalikkuse informeerimist reiki kasulikkusest, korraldab praktiliselt igal kuul ühe reiki I astme kursuse, mis on reiki tegija ettevalmistuse algetapp. Sellele järgneb 3-6 regulaarselt reiki tegemist iseendale ja reikipraktikatel osalemist ja II astme kursus, mis on eeltingimus reiki tegemiseks klientidele/patsientidele.

Järgmine 13,5-tunnine reiki I astme kursus toimub meil kahel pühapäeval, 14.02 ja 6.03. Olete sinna lahkesti oodatud.  Osavõtutasu on 14. jaanuarini 85€ ja 10. veebruarini 90€ (eeldab 15€ suuruse tagastamatu käsiraha maksmist)  ja alates 11. veebruarist 100€. Kursusest saab lugeda siin.

Esmaspäeval, 18. jaanuaril kell 16-17.30 toimub reiki loeng ja lühike reikikursuse tutvustus ning soovijaile ka reiki kogemine Hingamisstuudios, Saekoja 36a-206. Loeng ja tutvustus on tasuta, reiki miniseanss maksab töötavaile inimestele 2€, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 1€.

Palume registreeruda aadressil reet@hingamisstuudio.ee.

Loengupidaja ja reikikursuse läbiviija Reet Karro on reikimeister-õpetaja alates aastast 2012.  Nelja aastaga on tulnud kogemused ja oskus tulemusrikkalt ja edasiviivalt õpetada. Olles erialalt inglise filoloog ja tõlkemagister, on Reet tõlkinud mitmeid artikleid reiki mõjust.  Üks tõlkeid, “Reiki on ohutu”, on kirjas siin.

Kohtumiseni loengul ja/või kursusel!

Kujutis pärineb väljaande U.S. News reikiteemalise artikli “What Is Reiki?” juurest.