Test kolme loomuomaduse, sattva, rajas või tamas osakaalu väljaselgitamiseks

Meie meel on mõtete kogum, mida võib liigitada kolme tüüpi. Nagu kõik ülejäänugi siin nähtavas maailmas, on need kolme loomuomaduse (guna), nimelt sattva, rajasi ja tamasi tulemus. Koos loovad nad maia, näivuse, mis valitseb meid ja mis on meie peenmaailma põhikoostisosadeks, nagu aatomid ja molekulid on brutomateeria põhikoostisosadeks. Meie elu on nende loomuomaduste keeruline võrgustik. …