Hingamisjuhendaja Reet Karro

Hariduselt inglise filoloog, pedagoog ja tõlkemagister Reet on õppinud positiivse psühholoogia alla liigituva Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeudiks Binnie A. Dansby koolitusel 2008-2011 ning sama meetodi superviisoriks samas 2011-2012. Binnie A. Dansby koolituselt pärineb ka tema terapeudidiplom. Lisaks on ta käinud teiste maailmanimede Lena Kristina Tuulse, Bo Walströmi, Rani Spetsi ja Dan Brulé vabastava hingamise seminaridel. Dan Brulé juures on ta saavutanud hingamistöö baastaseme (2017), sertifitseeritud biodünaamilise hingamise ja trauma vabastamise juhendaja (European Institute of Body Oriented Healing Arts) koolitusel aga kesktaseme (2017), õpitee jätkub.

2004-2012 läbis Reet reikikoolituse kõik astmed, saades reikimeister-õpetajaks. Veel on Reet läbinud India peamassaaži, liblikmassaaži ja taktiilse massaaži koolitused, lühikoolitustena ka kohalolekuteraapia, EFT, Barsi, TRE, kristalliteraapia, hingehoiu jt koolituste algastmed.

Reet on tegutsenud alates 2010. aasta detsembrist hingamisterapeudi ja hingamistoetajana, võttes vastu üksikkliente ja assisteerides gruppe. Märtsist 2012 lisandus reikiõpetajana tegutsemine.

Kuna Reet alustas hingamisteraapiast, nimetas ta oma teraapiategevuse katusettevõtte Hingamisstuudioks. 2017. aasta juunis sai Hingamisstuudiost Juugakoda – Jätkusuutliku Uue Ajastu Koosloomise Keskus. Tegevusteks on ikka toetamine, võimestamine, isetervenemisele ärgitust ja jõudu andmine. Selles on palju abi Juugakoja uutest, avaramatest ja valgematest ruumidest.

Kui soovite vabastada stressi ja pingeid ning täita oma reservuaarid uue toetava energiaga, olete oodatud Reeda hingamisseanssidele või grupiüritustele.

Reet Karro põhjalikumat enesetutvustust lugema