Rubriigiarhiiv: Kanaldused ja tähetarkus

Sõnum Maaema Gaialt

Sõnum Maaema Gaialt:

See, mis Minu kehaga toimub, sõltub täielikult inimkonna teadvusetasemest ja taotlusest. Me ei ole eraldiseisvad, me kõik oleme ühendatud ja teie saate võtta vastutuse selle eest, mida soovite kogeda!

*****

Katastroofiolukordi on võimalik ära hoida.

Mu kallid, MINA OLEN Gaia.

Te palusite mul selgitada, mis Minu kehaga lähiajal juhtub. Paljud arvavad, et ma liigutan end varsti palju dramaatilisemalt, kui olen seda minevikus senini teinud.

Neile, kes kardavad ja kõigile, kes usuvad, et lähenemas on hävitavad sündmused, ütlen ma järgmist:

Mitte midagi sellist lähitulevikus ei tule ja mis edasi saab, see sõltub täielikult sellest, mis suunas liigub inimkonna kollektiivne teadvus. Kui umbes 8–10% kogu maailma elanikkonnast teeb selles suhtes teadliku, kindla ja südamest tuleva taotluse, kaalub see üles ülejäänud kollektiivse teadvuse, olgu see teadlik või mitteteadlik.

Aastatuhandeid on kollektiivne meel olnud märgistatud nende inimeste tahtmisega, kes väidavad, et mina olen nende omand, kuid kes mitte kunagi pole austanud Minu vaimset seisundit ega arvestanud minu vajadustega, kuritarvitades seeläbi lakkamatult Minu armu, kannatlikust ja armastavat olemust ning häbi tundmata ekspluateerinud Minu keha. 

Läbi religiooni on nad kuulutanud, et kusagil käesoleva aasta paiku, ma kas hävin täielikult või vähemalt lõpetan katastroofiliste sündmustega. Nad on selle mõtte teie meelde nii tugevalt pressinud, et see nägemus tõmbab ligi ja kogub nii palju energiat, et tundubki nagu ei oleks mul võimalik selliseid katastroofe vältida.

Mu kallid, katastroofid ei ole vajalikud! Kui teie süda ja meel on rahujalal ja kiirgab armastaust, ei ole Minu kehal vaja vägivaldselt rappuda või hävida. See on nii nagu teie enda kehaga! Haiguse või häireolukorra puhul aitab alati enesetervendamine, kui lubad loomulikel Jumala poolt antud energiatel voolata.

Need, kes on Mind nii kaua kuritarvitanud, kuritarvitasid ka teid, püüdes teile sisendada usku haigusest või veelgi hullem, parandamatust haigusest ja surmast. Kumbki neist ei ole vajalik, mõlemad aga näitavad üksnes asjatundmatust, eraldatust Jumalikust teadvusest ja ühtsuse/üksolemise mitte mõistmist.

Kui arvad, et sa ei ole muud, kui üksnes keha, siis sa sured ja sind ei saa ravida. Sama kehtib ka Minu kohta.

Kui sa tunnistad endale, et Mina Ise Olen ennekõike üks teadvust omav vaimne olend, mõistad sa, et Minu keha on võimalik tervendada ilma suurte katastroofideta, mis hävitaks enamuse olendeid, kes siin koos Minuga elavad ja põhjustaks neile asjatuid kannatusi. Jumal ei vaja sinu kannatusi, selleks et sa ärkaksid vaimseks olendiks, kes sa tegelikult oled.

Kuigi ka see on tõsi, et paljud ärkavadki läbi kannatuse. Kuid teadke, et kannatus EI OLE vajalik. Kannatuste vajalikkust propageerivad need, kes nii Mind kui teid kuritarvitanud on. 

Kui te elate üksteisega rahujalal, armastades üksteist, austate ja armastate Mind ja teete minuga koostööd, ei tule mingisuguseid katastroofe!

Kõik seda, mis on mürgine ja saastunud ja mida on väärkasutatud, saab inimkond tervendada oma armastuse ja hoolitsusega. Mina ise kannan hoolt selle eest, et pühendunud südamed leiaksid vahendid, millega puhastada seda, mis on kahjustada saanud.

Seega, ei ole vaja suuri maavärinaid, võimsaid vulkaanipurskeid ega hiiglaslikke tsunaamisid ja torme! Mina Ise suudan hõlpsasti luua tasakaalu nendes väiksemates elementide muutustes, kui teie seda Minul võimaldate.

Te tahate teada, mida teie saate teha, et ülestõusmisprotsess võimalikult harmooniliselt kulgeks, ilma suuremate häireteta. 

Te teate, et inimkonna hädad said alguse sellest, et ta kaotas ühenduse oma südamega, kui ta kaotas armastuse ja oma tõelise identiteedi. Seega, kui inimkond taastab oma algse olemuse, mis põhineb südameühendusel ja armastusel, on Minu tervenemine ja taastumine täielikult garanteeritud. Sellisel juhul me sooritame nihke kõrgematesse dimensioonidesse kergelt ja ilma purustusteta.

Mu kallid, oma meele abil ei saa te mind tõeliselt tervendada. Te peate sisenema oma südame sellesse paika, mis ei tunne duaalsust ning seal kujustama ja tunnetama, kuidas ma tervenen.

Võtke Mind oma Südame Rahu embusesse ja puhastage kogu segipaisatus Oma Olemuse Armastusega. Lubage sellel rahu ja armastuse mahendaval vibratsioonil emmata tervet Minu keha, eriti siis kui eeldate maavärisemisi ja muid murrangulisi pöördeid. 

Kujustage ja tunnetage seda eeldatava ohu piirkonda otse oma südames ja tunnetage meie üksolemist, lubades oma sisemisel rahul rahustada seda, mis muidu võiks näidata põletiku märke. Just nimelt, vaadake neid piirkondi ja elemente nagu oleksid nad põletikus. Oma jahutust pakkuva armastuse ja südamerahu jõul, võttes need Minu keha põletikulised osad täielikult oma armastavase südamesse, nad tervenevad.

Mu kallid, tehke seda nüüdsest alates ja ärge laske kunagi end juhtida katastroofi-propagandast, mis kannab ainult pahatahtlikke eesmärke. 

Nagu te teate, loomine toimub üksnes seestpoolt väljapoole, see tähendab, et saab alguse sinu seest. Energia ja manifestatsioon järgneb sellele, mida sa kõigepealt oma südames tunned ja kujustad, ja alles siis saab ta reaalsuseks muutuda.

See, mis Minu kehaga toimub, sõltub täielikult inimkonna teadvusetasemest ja taotlusest. Me ei ole eraldiseisvad, me kõik oleme ühendatud ja teie saate võtta vastutuse selle eest, mida soovite kogeda!

Ma armastan teid kõiki väga. Kuid ma vajan teie abi, et saaks võimalikuks kogeda üheskoos Jumalikku Reaalsust. Jumalik Reaalsus katastroofe ei tunne!

MINA OLEN Gaia!

Tõlkis Ilme Meesaak

Illustratsioon: http://www.freeimageslive.com/galleries/space/earth/pics/a17_h_148_22725.gif

Tingimusteta armastus

Kas suudad kujutleda, mis tunne oleks, kui Su süda oleks kogu aeg avatud?

Milline oleks Su elu, kui Sa oleksid kindel. et Su sisemine juhtimine toimib õrnalt ja hellalt ning inimesed saadavad Sulle armastust ükskõik, kuhu Sa ka ei satuks?

Kuidas küll muutuks Su elu, kui siis, kui keegi Sulle midagi ütleb, ükskõik, kuidas see ka välja ei kukuks, tunneksid Sa selle tagant ära armastuse või vajaduse armastuse järele?

„Armastus on elu kõige tähtsam koostisosa. Armastus on energia, mis ringleb maailmas; ta eksisteerib kõikjal ning kõiges. Meie elus pole mitte ühtegi aspekti, mis ei hõlmaks armastust. Isegi kõige pimedama hetke sees on olemas armastuse element – vajadus armastuse järgi, selle puudumine või igatsus luua armastust rohkem. Suur osa inimenergiast on suunatud armastuse hankimise suunas. Ja samas on olemas ka hulgaliselt mõttemustreid, mis muudavad armastuse kogemise väga raskeks. Tihti juhtub, et püüeldes armastuse kõrgemate tasandite poole, sõidab sisse meie maine isiksus oma kahtluste, hirmude ning ootustega. Või ka seda, et armastus toob esile oma vastandi, hirmu.

Armastus kõrgemates dimensioonides on puhas kaastunne ning täielikult vaba klammerdumisest. See on laiema pildi nägemine inimeste eludest ning keskendumine mitte oma nägemusele sellest, mis võiks olla neile kasulik, vaid soovile aidata teistel kasvada ning avarduda suunas, mis on parajasti nende kõrgeim hüvang. Armastus on keskendumine sellele, kuidas inimesi teenida, teenides sealjuures ka iseenda kasvu ning kõrgemat eesmärki. Armastus avab ukse igaühe isikliku edasimineku ning elusoleku juurde.”

/Sanaya Roman „Elamine rõõmus”/

Share Button