Tartu Reiki Kooli reiki III astme kursus 11. veebruaril 2017

dreamstime_xs_24022522Reikis on III aste SHINPI-DEN meistri tase ehk müsteerium. Sellel astmel toimub kolmas häälestus ja antakse edasi meistri sümbol, mantra ning nende kasutamise viisid. See on kõrgeima energeetilise võnketasandiga aste, kus vaimsusel ja vaimsel arenemisel on väga oluline roll. See on üksolemine kõiksusega, kõigega siin (ja sealpoolses) maailmas.

Tartu Reiki Koolis on meistriaste jagatud kaheks – III astme kursus ja meister-õpetaja koolitus. III astme kursusel saab õpilane meistrisümboli, millest võib saada talle innustav õpetaja ja arendaja pikaks ajaks. Õpetajakoolitus pole pelgalt õpetajatöös vajalike oskuste omandamine, vaid ka võimalus lubada läbi enda liikuda veelgi suurematel energiahulkadel – sellel astmel õpitav pühitsuste läbiviimine tõstab õpilase vibratsiooni veelgi. Eraldi meistritiitlit meil ei ole. Seega võib end täieõiguslikuks meistriks lugeda vaid meister-õpetaja koolituse läbinu.

11. veebruaril 2017 toimub Tartu Reiki Koolis põhjalik reiki III astme kursus, mis koosneb 6 tundi kestvast kursusest Tartus, Hingamisstuudios ja iseseisvast tööst, mille osaleja esitab enne või pärast kursust, kui ta soovib tunnistuse kätte saada juba sama päeva lõpus, siis hiljemalt 9. veebruaril.

Tunnistusel seisavad läbivõetud teemad ja tekst “… lõpetas reiki III astme kursuse 9. veebruaril 2017”. Kes soovib tunnistusele teksti „reikimeister-õpetajana”, peaks lisaks läbima õpetajakoolituse, mille juurde kuuluvad ka materjalid reiki õpetamiseks eri astmetel. Hea oleks jätta III astme koolituse ja õpetajakoolituse vahele vähemalt 21 puhastuspäeva tõusnud vibratsiooniga harjumiseks, puhastumiseks ja meistrisümboli omaksvõtmiseks. Aga võib jätta ka pikema aja paarist kuust paari aastani.

Kursusele pääsemine

Kursusele pääseb reiki praktik, kes on lõpetanud vähemalt 6-tunnise Usui reiki II astme kursuse Reet Karro või Reet Karro poolt aktsepteeritud õpetaja juures mitte hiljem kui augustis 2016. Teiste õpetajate õpilased peaksid lisaks osalema vähemalt ühel praktikal või kordama vähemalt osa II astme kursusest või kogu kursust.

Kordajana pääseb kursusele ja vaid 50% osalemistasust maksab reiki III astme praktik või reikimeister-õpetaja. Teiste õpetajate õpilased peaksid selle õiguse saamiseks lisaks osalema vähemalt kahel praktikal, teine neist kindlasti praktika II-III astme praktikutele või osa II astme kursusest.

Info 50% hinda soovivatele teiste õpetajate õpilastele.

Kursus koosneb järgmistest komponentidest:

a) 6-tunnine kohapealne III astme kursus Tartus

meistrisümbol ja selle kasutamine, meistrimüsteeriumi läbitegemine, üksolemise saavutamine kõiksusega.

Kohapealsel III astme kursusel

·         saab IV sümboli – meistrisümboli, mis võimaldab kontakteeruda kõrgemate dimensioonide teadvuse ja nende vibratsioonidega.

·         kasutades meistrisümbolit, on lihtsam teadvustada ka oma Kõrgemat Mina, kes on inimesele alati parim õpetaja.

·         meistrisümbol on tõeline võti igaühe tegeliku olemuse juurde.

·         ühendus nii sisemiste kui välimiste teejuhtidega soodustab ka õpilase teadvuse arengut – vaimsus, loovus, intuitsioon, kõrgem ja puhtam vahetu tajumine, kujustamine ja visualiseerimine jne.

·         tekib ettekujutus, miks olen just siin ja just selline ning, mis on minu roll selles maailmas.

·         õpitakse tegema Reijut reiki praktikule, mis tõstab nii praktiku kui tegija vibratsiooni veelgi.

Kursuse jooksul toimub puhastumine. Hea, kui samale ajale ei lange muid stressirohkeid ülesandeid ja osaleja saab endale pühenduda.

b) Iseseisev töö:

1) oma praktika analüüs 2) ühe reikiraamatu lühikokkuvõtte tegemine ja 3) ettekande või presentatsiooni koostamine reikist 4) 30-minutiline kaugseanss õpetajale koos kirjaliku tagasisidega.

Iseseisva töö käigus ja selle juhendmaterjali abil omandab õpilane vajalikke kutseoskusi.

Pärast kursust jätkub õpilase teadlik ja elukestev areng inimese, teejuhi, nägija ja teadjana ja pärast meisterõpetaja koolituse läbimist ka reikiõpetajana.

Kes on õpetaja?

Reet Karro  on väljaõppinud Algallika terapeut, vabastava hingamise ja Reiki õpetaja ning energeetilise massaaži praktik. Lisaks terapeudikoolitusele rakendab ta oma kooliõpetaja töös lihvitud materjali kokkuvõtlikult ja ilmekalt edasiandmise oskust, inglise filoloogi ja tõlkija töös omandatud sõnaosavust ning kaasasündinud andeid nüüdses terapeuditöös, individuaalklientide väestamisel, teraapilise õhkkonna ja grupienergia loomisel.

Reiki voolab tema kätest katkematult kõigil teraapiaseanssidel ja toetamistel. Reet tõlgib ja levitab hea meelega infot reiki kasulikkusest ja rakendamisvõimalustest meditsiinis, teraapias, taastusravis ja elu täiustamisel.

Reet Karro ise on saanud Reiki I häälestuse Jaan Jäätsi (2004) ja Maire Sirkeli (2008) juures, Reiki II (2011) ja Reiki III (veebruar 2012) häälestuse aga Anti Kreemi juures Eesti Reiki Koolist, kes on ka ise Jaan Jäätsi õpilane. Reiki liin: Mikao Usui – Chujiro Hayashi – Hawayo Takata – Vanja Twan – Aila Norlamo – Raili Raunio – Jaan Jääts – Anti Kreem – Reet Karro.

Aeg: 11. veebruaril kell 11-18.

Koht: Hingamisstuudio, Saekoja 36a-206.

Kaasa vahetusjalatsid, pleed/tekk, kirjutusvahend, rasvakriidid ja plokk, selga mugavad, soojad ja kihilised riided, kuna energia liikudes võib hakata nii kuum kui külm ja liigume eri temperatuuriga ruumides.

Hind:

173 €, kui registreeruda ja maksta hiljemalt 11. jaanuaril 23€ tagastamatut käsiraha ja

184 €, kui registreeruda ja maksta ajavahemikul 12. jaanuarist 3. veebruarini 24€ tagastamatut käsiraha ja

200 €, kui maksta alates 4. veebruarist

Hind sisaldab materjale, häälestust, õpetamist ja kuuma teed.

Soovitame maksta lisaks 7 € söögiraha kerge aasiapärase sooja lõunaeine ja mahemagustoidu eest.

Registreerumine kursusele avaneb siin. Kordajale aga siin.

Info: reet@hingamisstuudio.ee ja tel 56 49 27 69