Kolme ülemise keha tunnetamine ja harmoniseerimine vabastava hingamisega

causal bodyAlustame tutvustusringiga ja vestlusega kolmest ülemisest kehast, järgneb Algallika meetodil hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb hingamiskogemuste jagamisega teetassi juures ja väeringiga.

ALGALLIKA Protsessi ja Hingamistöö meetod põhineb holistilisel inimkäsitlusel – inimene on tervik hingest, vaimust ja kehast. Peale füüsilise keha on tal veel peenkehad, mis on tavasilmale nähtamatud ja treenimata käele kompamatud, kuid annavad endast märku mitmesuguste signaalidega. Neid on teadliku hingamise käigus võimalik tunnetada ja harmoniseerida.

14. mai hingamisõhtul tegeleme kolme ülemise peenkehaga.

Kõik kolmandast kõrgemad aurakehad on igaüks terve tegelikkuse tasand olendite, kujude ja isiklike funktsioonidega, mis on rohkem kui see, mida me tavaliselt inimeseks peame. Igaüks neis on terve maailm, milles me elame ja olemas oleme. Enamik meist kogeb neid une ajal, aga ei mäleta neid. Mõned meist on võimelised minema neile tegelikkuse tasandeile selleks meditatsioonitehnikatega teadvust laiendades. Need tehnikad avavad pitserid tšakrate südamikes ja võimaldavad nii teadvusel ( neisse maailmadesse) reisida.

Viiendat aurakeha nimetab Brennan eetermudeliks, sest selles sisaldub kõik, mis eksisteerib füüsilisel tasandil, kuid mudeli kujul. See on nagu fotonegatiiv, mudelkujund eeterkeha jaoks, mis on füüsilise keha mudel. Energiavälja eeterkeha saab oma struktuuri eetermudelilt. See on eeterkeha aluseks olev täiuslik vorm, mis ulatub kehast kuni 30 – 45 cm kaugusele. Haiguse korral, kui eeterkeha laguneb, on tervendamisel eetermudelit vaja eeterkeha algse kuju taastamiseks.

Kuues keha on vaimsete emotsioonide tase, mida Brennan nimetab taevalikuks kehaks . Ta ulatub kehast 60 – 80 cm kaugusele. See on ruum, mille kaudu kogeme vaimset ekstaasi. Me võime selleni ulatuda meditatsiooni ja muude tunnetusvõimet muutvate tegevuste kaudu. Kui jõuame sellesse olemise punkti, kus teame end olevat ühenduses kogu universumiga, näeme sukeldudes sellesse kõiges olemasolevas valgust ja armastust – ja tunneme, et oleme ise seesama valgus ning ühtsed Jumalaga – siis oleme enda teadvuse tõstnud aura kuuendasse kehasse.

Seitsmendat, vaimse plaani mentaalkeha nimetatakse kroonmudeliks. See ulatub kehast 75 cm kuni 1 m kauguseni. Kui viime oma teadvuse aura seitsmendasse ruumi, teame, et oleme Loojaga üks. Selle aura välisvorm on munakujuline ja selle sees on kõik aurakehad, mis on seotud praeguse kehastusega. See keha on ka kõrgelt struktureeritud mudel (template). See koosneb väga püsiva kuldse – hõbedase valguse peenikestest niitidest, mis hoiavad kogu aurat kujusana. Selles on füüsiline keha kuldne võrestruktuur ja kõik tšakrad.

Lisaks on kroonmudeli ruumis veel möödunud elu sidemed (past life bands). Need on värvilised valgusribad, mis ümbritsevad aurat ja mida võib munakoore pinnal igal pool leida. Riba, mis on pea – kaela piirkonnas, sisaldab tavaliselt seda teavet möödunud elust, mille kallal te praeguses olukorras temast vabanemiseks töötate. Kroonmudeli ruum on vaimse plaani viimane auratase, milles on teie eluplaan. See on viimane keha, mis praeguse kehastusega on seotud. Veel väljaspool jääb kosmiline plaan – ruumid, mida pole võimalik ainult ühe kehastumise piiratud vaatepunktist lähtudes võimalik kogeda.

/Barbara Ann Brennan. – Valgus kätest./

Räägime sellest ja oma kogemustest, järgneval vabastava hingamise sessioonil aga teeme läbi juhendatud meditatsiooni kolme ülemise keha kogemiseks ja harmoniseerimiseks.

Lõpetame teejoomise, oma kogemuste jagamise ning lõpuringiga. Eriti pidulik on see lõpetus kõigil viiel (või isegi seitsmel) korral osalenutele.

Juhendaja: ALGALLIKA Protsessi ja Hingamistöö terapeut Reet Karro

Aeg: 14.  mail kell 18.15-20.30

Koht: Tartu kesklinnas, Vanemuise tänavas. Täpne aadress teatatakse registreerujaile.

Hind: 15€.

Kaasa: matkamatt, magamiskott või kaelast kandadeni ulatuv pleed või tekk peale võtmiseks, pudel vett ja midagi pehmet pea alla.

Info ja registreerumine:
Reet Karro reet@hingamisstuudio.ee tel 56 492 769