Miks toimuvad õnnetused ja tragöödiad, miks neid ära ei hoita?

Kõik, mis maailmas juhtub, leiab aset jumalikus koreograafias, nagu on paika pannud planeedi inimeste ja olendite hinged ning vaimsed juhid ja inglid. Teisisõnu, mitte midagi ei juhtu juhuslikult. Iga sündmus, mis aset leiab, nii tragöödia kui pidu, toimub ainult seetõttu, et ta on loodud vaimus. Asjade selline toimimine juhib paljusid saatuse teemani. Mõnikord tunduvad asjad olevat saatuslikud, juhtudes nii, nagu oleksid need saatuse poolt ette määratud. Fakt on see, et ükski sündmus pole ettemääratud ja seetõttu vältimatu. Kuni selle hetkeni, mil sündmus aset leiab, olgu see sündmus suur tsunami või väike teerajal varba vastu kivi löömine, on see lihtsalt potentsiaal. Hetkeni, mil sündmus aset leiab, teie kõrgem mina seda planeerib; loob ja räägib seda aktiivselt läbi kõikide kaasatud olenditega.

Laiaulatuslikud tragöödiad nagu tsunamid, orkaanid, maavärinad ilmnevad ainult peale seda, kui iga selles osalev hing lähemal või kaugemal on selle ilmnemiseks nõusoleku andnud. Kui sündmus on kord plaani võetud, algab iga hinge enda asukoha määramise protsess, et ta oleks seal, kus on võimalik hinge tasandil saavutada suurim kasu. Mõned, kes selleks valmis on, kasutavad selliseid sündmusi selleks, et planeedilt lahkuda. Teised kasutavad seda oma elus murrangu tegemiseks ja uuesti alustamise võimaluse saamiseks või karma puhastamiseks. Mõned, et saada inspiratsiooni muutuseks või võimsaks meeldetuletuseks armastusest. Ühel või teisel viisil leiab igaüks teist võimaluse, et olla seal, kus te olema peate ja saavutada oma hinge jaoks suurim kasu.

Kogu aeg juhivad teid kõiki teie kõrgemad minad, et oleksite seal, kus te oma kõrgeimal tasandil olla soovite. Inimlikul tasandil on seda raske mõista, sest tragöödiat ja kannatusi, mis põhjustavad väga palju valu ja segadust, on maailmas kogu aeg. Inimlik kannatus on üks peamine põhjus, miks maailm eksisteerib. See kõlab karmilt, kuid lubage selgitada. Igaüks teist, iga inimene oma hinge tasandil on täiesti vankumatu. Teid pole võimalik vigastada, te mõistate universumis kõike ja te olete püsivalt teadlikud oma jumalikust ühendusest kõigega universumis. Te koosnete täielikult armastusest ja teil ei tuleks iialgi pähe mitte tegutseda armastusest lähtuvalt. Teie kõrgeimal tasandil on kõik hästi.

Inimeseks olemise kogemus, tragöödia läbielamine või mingisuguse kannatuse kogemine on kõrvalekalle teie tavalisest olemise viisist. Olla tõepoolest kõikvõimsad, vaid armastusega täidetud ja kõike toimuvat mõistvad olendid ning kogeda iseennast ajutiselt oma kõrgemast minast ja teistest olenditest eraldiolevana on teie jaoks tõeliselt erakordne kogemus. Eraldatuse kogemus võimaldab põhjustada, luua ja kogeda kannatust. Hinge tasandil kannatust tegelikult ei eksisteeri. Tõeliselt ei kannata teie hinged mitte kunagi. Inimlikul tasandil on kannatus paratamatu. See on osa põhjusest, miks te siia olete tulnud.

Neile, keda enda ja teiste kannatus murelikuks teeb, on eluliselt tähtis mõista ja tunnustada tõsiasja, et igal inimesel on olemas kõrgem mina ehk hing. Iga inimese kõrgemal minal on täielik voli juhtida inimene täpselt sinna, kus tema hing soovib olla iseenda eesmärkidest lähtuvalt. Eesmärkidest, mida tõeliselt hoomata ja mõista ei suuda mitte keegi teine peale hinge enda. Igaüks peaks kuulama ja järgima oma hinge viipeid ning usaldama, et seda teevad ka teised, kui nad liiguvad oma jumalikul teerajal. Seda on hirmus keeruline teada ja mõista, sest kannatustes teie süda murdub ja teil on valus.

Südamevalu, mille on põhjustanud kannatus, on selle maailma kannatuste sügavaim põhjus. Kannatuste ülim eesmärk on luua keskkond, kus teie südamed saavad avaneda ja saavutavad armastuse keset pimedust. Igaühe „lõppmäng“ on unustada oma tõeline mina, teha läbi eraldatuse kannatus, võimetuse tundmise valu ning selle pimeduse keskel leida üles armastuse tee. Teie töö siin pole kannatusi ära hoida. See on hoopis iseenda ja teiste kannatuste keskel armastuse valimine ning kannatamine on vajalik eesmärgi täitmiseks.

Loomulikult siis, kui te südamed on valla ja te tunnete armastust, lööte te loomulikult kaasa nendes tegevustes, mis aitavad kergendada ja ennetada teiste kannatusi. See on just see, milleks te siia olete tulnud – mitte tegevuste endi, vaid armastusvõngete pärast, mis viib paratamatult nende tegudeni. Selle teekonna üks osa sisaldab aktsepteerimist, et te ei saa kontrollida sündmusi, mis kannatusi põhjustavad. Teie elude koreograafiat loovad teie kõrgemad minad. Neil on laiem tegevuskava ja suurem taju teie hinge teekonnast kui teie inimlikul meelel kunagi olla saaks.

Vaimne teekond rahu ja armastuse leidmiseks keset kannatusi on tee, mis võimaldab teil nõtkelt aktsepteerida seda, mida te muuta ei saa. Püüdke tuua kõigesse teid ümbritsevasse nii palju armastust, kaastunnet, tervendamist ja meeldivust kui võimalik. Teisisõnu olete te kutsutud tegema kõik endast olenev, et luua armastust ja rahu ning tuua sellesse maailma rohkem valgust. Mitte kedagi ei kutsuta kannatusi ära hoidma, sest see pole võimalik. Kannatamine on maskeeritud jumalik kingitus. Isegi kui te suudaksite kellegi jaoks luua kõige turvalisema olukorra, mis on võimalik välja mõelda, siis kogeb see inimene kannatust sellegipoolest. See on koht, kus tuleb valida armastus. Armastust on kerge valida, kui kannatamist ei ole. Kannatuste keskel on see raske ja seetõttu on ta kaugelt suurema jõu ja tähendusega.

Ja nüüd teile, kes te näete ette looduskatastroofi või kellel on selgeltnägemise anne. Kui te püüaksite mingit tragöödiat ära hoida, siis avastaksite, et inimene, kes seal kannatada oleks saanud, saab kannatada hoopis mõnes muus traagilises juhtumis. Kõiki inimesi juhib nende kõrgem mina kõrgema eesmärgi nimel, mis selle tragöödia läbi oleks saanud täidetud. Küsimuse südamik on teie soov aidata. Kutse, millele te vastata püüate, on armastuse valimine sõltumata sellest, kas see toimub enne või pärast tragöödiat. Kui rohkemad valivad armastuse, väheneb ka vajadus kannatuse järele ning lõpuks pole kannatamise kõrgem eesmärk enam asjakohane. Kuni selle ajani kuulaku igaüks oma kõrgemat mina ja pakkugu armastuse abi kõigile oma mõjupiirkonnas.

Allikas: Valgusekoda.ee. Kirjutis on kopeeritud Hingamisstuudio lehele, sest Valgusekojast kaoks see nädala teema muutudes, sellest oleks aga nii olulise kirjutise puhul kahju.