Reikiravi Euroopa tervishoiuasutustes – Christin Bjergbakke’i artikkel

Reiki haiglasAmeerika Ühendriikides pakub reikiravi patsientidele ja nende omastele ühe suurem hulk haiglaid ja polikliinikuid. USA koosneb 50-st eri suuruse ja asustustihedusega osariigist, igaühes erinev tervishoiu vallas tegutsemise õiguslik raamistik.

Euroopas on olukord mõnevõrra sarnane selles osas, et Euroopa Ühendus koosneb 28 riigist, igaühes omad seadused ja traditsioonid. Mõned riigid on teisest edumeelsemad, kuid üldiselt muutuvad nii praktikud kui kliendid järjest teadlikumaks reikipraktika tavalisse tervishoiusüsteemi integreerimise eelistest.

Hispaania reikimeister John Curtin ja tema 3000-liikmeline organisatsioon Foundacion Sauce, on leidnud 400 vabatahtlikku, kes pakkusid Madriidi haiglates 2013. aastal üle 8000 reikiseansi. Reikisse on pühitsetud ligi 100 meditsiinitöötajat ja haiglates jagatakse materjale.

Mõnedes Saksa liidumaades pakutakse reikit lisaprotseduurina vähiravi ja füsioteraapia juurde.

Reikiorganisatsioonid Šveitsis ja Iirimaal üritavad välja arendada kutselist reikipraktika süsteemi ja neis mõlemas riigis kompenseerib reikiravi ka rida tervisekindlustusseltse.

Ühendkuningriigis lõi aastal 2012 täiendmeditsiini ja loodusravi nõukogu (Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC)) reikipraktikute vabatahtliku üleriigilise registri. Ühendkuningriigi reikiföderatsioon (UK Reiki Federation) oli üks 11-st alternatiivravi grupist, keda kutsuti koostama eneseregulatsiooni standardeid, mis veenaksid avalikkust ja tervishoiusüsteemi, et reikispetsialistid vastavad riiklikele nõuetele.

Taani tervishoiunõukogu on alates aastast 2007 andnud Taani tervendajate assotsiatsiooni (Healer-Ringen) liikmetele kutsetunnistusi. Kutsetunnistus on riiklik tunnustus, et praktik on läbinud valitud alal vähemalt 660 tundi kombinatsioonis kursustega psühholoogiast, füsioloogiast, anatoomiast ja kliinilise praktikaga. Üks tund vastab 45 minutile juhendatud koolitusele või auditoorsele tunnile.

Kutsetunnistustel on sama ülesanne, nagu Ühendkuningriigiski – veenda üldsust, et professionaalsed reikipraktikud on hästi koolitatud. Tervishoiunõukogu lubab kõiki Taani haiglates viibivaid patsiente ravida täiend- ja alternatiivmeditsiini praktikutel patsiendi valikul ja patsiendi kulul. Vaatamata sellisele tunnustussüsteemile ei ole reikipraktikute tegutsemine Taani haiglates või hospiitsides endiselt eriti levinud.

Kui õed, arstid ja teised tervishoiutöötajad reikiravi kogevad ja reikipraktika kohta usaldusväärset teavet saavad, tervitavad nad tõenäoliselt toetust, mida reikiravi personalile, patsientidele ja omastele pakub.

_____________

–         Lisateave: http://reikiinmedicine.org/clinical-practice/reiki-treatment-european-health-care/#sthash.7vFq0KUN.dpuf

Artikkel on lühendatult tõlgitud inglise keelest. Originaal „Reiki Treatment in European Healthcare Settings by Christin Bjergbakke”  on avaldatud portaalis Reiki, Medicine and Self Care with Pamela Miles. Tõlkija Reet Karro https://hingamisstuudio.ee/reiki/ Artikli sisu on kaitstud autoriõigustega.

Tänu kujutise eest: http://www.harthosp.org/integrativemed/therapies/reikitherapy/default.aspx