Tartu Reiki Kooli reiki III astme kursuse meister-õpetaja koolitus

Koolitus eeldab, et osaleja on käinud Tartu Reiki Kooli III astme kursusel ja teinud selle juurde kuuluva iseseisva töö.

Kordamisinfo ja info teiste õpetajate õpilastele

Koolitus koosneb järmistest etappidest:

I pedagoogiline praktika.

  • Vaatlus ja assisteerimine ühel reiki tutvustusel (1h) ja/või ühel reikipraktikal (2h)

  • Vaatlus ja assisteerimine ühel reiki I astme kursusel (3h) ja/või ühel II astme kursusel (3h).

Kuupäevad tuleb kokku leppida. Enne iga korda saate kirjalikud juhtnöörid. Hiljem arutame suuliselt või kirjalikult vaatlusel nähtut ja õpetamisel kogetut. Õpetajakandidaat võiks teha ettepanekuid edasise õpetamise täiustamiseks.

 II meister-õpetaja koolituse lõppaste (kuulutatakse välja jooksvalt, kokkuleppel)

3-tunnine kokkusaamine, III astme korduspühitsus, kordamine teemal: kuidas õpetada reikit I, II ja III astmel, I astme pühitsuse läbiviimine teistele ning reikimeister-õpetaja tunnistuse ja kõigi õpetaja kutsega kaasas käivate materjalide kättesaamine CD-plaadil. Plaadil on kõigi astmete kursuste kavad, kõigi astmete kaustad kursusel õpilastele jagamiseks, Power Pointi esitlus reikist ja lisamaterjali.

Soovime edu meister-õpetajaks saamisel!

 

Share Button