Sildiarhiiv: hingamistudio

Vabastava hingamise koolitus “Minu eneseväljendus on oluline”

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub tihti, et keegi ei kuula teid? Kas arvate, et ei ole mõtet väljendada oma mõtteid ja tundeid, need ei ole olulised või nende väljendamine tekitab probleeme? Kas teie eneseväljendus, mõte ja tegu kipuvad lahknema?

Võib juhtuda, et langetasite need baasotsused kohe peale sündi, kui teile tundus, et teid ei võeta kuulda. Enamik tänaseid täiskasvanuid lahutati pärast sündi emast ja neile ei selgitatud selle põhjust, enamik meist nuttis esimestel elupäevadel pikki puhke lohutamatult sünnitusmaja lastetoas, ema juurde toodi meid aga ainult söögiaegadel. Jõudsime otsustada, et et meie eneseväljendus ei lähe kellelegi korda. Enesekaitsestrateegiana lülitasime välja oma meeled ja kehast tulevad signaalid. Paljudel töötab see mehhanism siiamaani.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „on turvaline ennast väljendada” ja „minu eneseväljendus on oluline.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge. Kui lisaks hakkame teadvustama oma kehast lähtuvaid signaale ning väljendama oma tegelikke mõtteid ja tegutsema vastavalt oma mõtetele ja väljaöeldule, jõuame välja autentse suhtlemiseni ja saavutame märksa enam varasemast.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Väärin armastust”

Binnie A. Dansby Algallika Protsess ja Hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub tihti, et olete kõik valesti teinud? Kas teil on eriti arenenud süütunne, tunnete end süüdi nii oma kui teiste tegudes ja nuhtlete end pärast karmilt? Kas võtate vastupanuta omaks enda kohta tehtava kriitika ja süüdistused, isegi kui need on ebaõiglased?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta pärast sündi, kui kohtlemine tundub ebasõbralik ja maailm, kuhu ta saabus, natuke vaenulik, tagasiteed aga ei ole. Kuna enamik tänaseid täiskasvanuid lahutati pärast sündi emast ja neile ei selgitatud, et lahusolek on ainult ajutine, jõudsid nad üksi või teiste sama häiritud beebide seltsis viibides teha järelduse, et nad on teinud midagi kohutavat, miks nad muidu ema juurest ära võeti. Sellest tekkiski elukestev süütunne.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „olen süütu” ja „väärin armastust.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb Hingamisstuudio hingamisõhtul.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Mina valin”

 

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub, et peate leppima olemasoleva olukorraga, teil ei ole valikut? Või et tunded teevad haiget?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta pärast sündi, kui tema meeled on aistingute paljususest üle koormatud, kohtlemine tundub ebasõbralik ja maailm, kuhu ta saabus, natuke vaenulik, tagasiteed aga ei ole.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „mina valin” ja „tunded on turvalised.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika Protsessi ja Hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Võtan vastu armastust ja toetust”

Alustame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

 

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teid vaevab armastuse defitsiit? Kas teile tundub tihti, et olete üksi ja eraldatud, keegi ei mõista teid?  Kas olete hädas mõne sõltuvusprobleemi või koguni -haigusega?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta üsasolemise ajal, kui tema ema piisavalt ei toetatud, või pärast sündi, kui teda emast eraldati ja talle tundus, et see jääbki nii ja peab üksi kõigega toime tulema. Kui hakata sõltuvusi lähemalt uurima, selgub, et nendegi taga on mõte „mulle ei jätku piisavalt… armastust”

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „olen toetatud ja armastatud” ja „minu jaoks on kõike piisavalt.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge, pakutakse kõikjalt toetust, saab vabalt hingata ja avaneda küllusele.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

 

Vabastava hingamise koolitus “Turvaline on hingata vabalt ja suurelt”

Alustatame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal. Kas pigistate hinge sageli hirmus kinni? Kas teid vaevab kahtlustus, et äkki te olete ohtlik, võite teha teistele inimestele haiget? Kas teile tundub, et füüsiline maailm on ebaturvaline ja teie või teie lähedastega võib iga hetk midagi juhtuda?  Need mõtted lähtuvad ohvriteadvusest ja on tegelikult negatiivsed baasuskumused, mille tegite elu kohta oma üsasolemise ajal või sünnihetkel, kui teile tundus, et teie ema ümbritsev keskkond oli ohtlik, vastuvõtt ei olnud piisavalt armastav ja sünnijärgne eksistents kõike muud kui turvaline.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „mu keha on kaitstud”, „hingata on turvaline” ja „maailm on elamiseks turvaline ja armastav paik.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm teile pärast seda märksa ohutumat ja nauditavamat külge, te ei tõmba enam ligi ohtlikke ja ebaturvalisi olukordi ja võite vabalt hingata ja avaneda armastuses, kartmata välismaailma ohte.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Vägi juurtest ja sidemetest esivanematega”

Alustame jagamisringiga, järgneb väestav harjutus, teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb jagamise ja ommilaulmisega.

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks toetumine juurtele ja ühendusele esivanematega.

Hingedeaeg on harras ja pühalik aeg, kus kõik elavad on üllalt ja siiralt meelestatud, looduski on vaikne ja sume. Elavana on püsinud kujutelm, et siis hinged tulevad koju omaste manu võõrsile. Neid võetakse lahti uksi vastu, tervitatakse ja palutakse sööma. Kogu hingedeajal või vähemasti nn hingeõhtuil (tavaliselt laupäeviti, aga ka esmaspäeviti või neljapäeviti) tehakse nendega juttu, hüütakse nimepidi, küsitellakse ja kõneldakse oma elust, pannakse toitu ööseks lauale või jäetakse vähemalt sööginõud kaanteta lahti, et hinged pääseksid ligi.

Katoliku ajal kinnistati hingedepäev teatud tähtpäevale (2. XI), mil majaisa katab saunas laua, kutsub kõik surnud sugulased niipalju kui mäletab nimepidi sööma ja saadab nad pärast taas minema, paludes põllule ja niidule mitte äpardust sünnitada.

Hingedeaja pärimused ei huvita meid ainult usundilooliselt, vaid samuti ka rahvapsühholoogiliselt: nendest hoovab elutundeliselt nii omapärast armastust omaste ja kodu vastu, nende kaudu võime aimata oma esivanemate usku hinge surematusse, mitte iga isiku üksikhinge, vaid niiütelda hõimuhinge kui põlvest põlve püsiva vaimujõu kaudu. Meie esivanemate elukäsitluse aluseks ja usundi põhituumaks oli elu loomulik ja orgaaniline jätkumine, olevase sõltuvus minevasest, veresuguluse kõikehaarav ühtekuuluvustunne ja sellest väljavõrsunud harras esivanemate kultus, mida täiendab veel inimese ja looduse samaväärsuse printsiip ja vastavalt sellele ka tugev ja hell ühtekuuluvustunne kogu loodusega.

Kogu kodukäijate ja kuradite, krattide ja puukide, sortside ja kuntside üleloomulik maailm, idee surnust kui võimalikust pahatahtlikust kodukäijast, keda on vaja tõrjuda ja kodust eemal hoida, on märksa uuem ja võõrsilt laenatud, tekkinud harmoonilise mõtteviisi ja elutunde degenereerumise ajal orjaaja sajanditel. (Lühendatult Oskar Looritsa raamatust „Eesti rahvausundi maailmavaade”).

Üritusel me tutvustame end ning räägime sellest, kuidas keegi meist hoiab sidet esivanematega, oma pere hingedeaja kommetest ja juhustes, kus oleme tundnud tuge esivanematelt. Süvitsiminekul kohtume ja tunneme ühendatust esivanemate hingedega. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Sünnikogemuse tervendamine”

BirthAlustame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal. Kas Sa oled mõelnud, kui toetav oli ühiskond ning kuidas ennast tundsid ja mida mõtlesid Sinu vanemad sel ajal, kui nad Sind ootasid ja kui Sa sündisid? Mida tundsid ja kogesid Sa ise oma sünni ajal ja esimestel elutundidel? Otsused, mida me siis tegime, on salvestunud uskumustena meie alateadvuses. Need mõjutavad kogu meie elu.

Kõik, kelle ema veel elab, võiksid rääkida oma sünnist temaga. Mis olukord valitses teie vanemate elus enne teie sündi? Olid nad oma elu sisse seadnud ja oma vanemate poolt toetatud?
Mis õhkkond valitses sünnitusruumis, kas teie ema tunnustati ja tema otsuseid usaldati, või pidi ta mingis mõttes võitlema? Kui turvaline oli teie sünd?
Mis sai pärast sündi? Kui kauaks teid emast eraldati? Kuhu läksite haiglast koju saades? Kas teid ootas turvaline nurgavoodi, sugulaste ja lähikondsete toetus ja hoolitsus või hoopis olelusvõitlus?

Iga vastus, mis peegeldab turvatunde puudumist või vajadust end kaitsta või enda eest seista ka kõige haavatavamates olukordades võib seletada negatiivseid mõtteid, mis mõnda inimest valdavad kõige raskemates olukordades, depressiooni või ärevuse all kannatajat aga kogu aeg.

Selliste mõtete näited:
– olen üksi ja pean enda eest seisma
– keegi ei toeta ja ei aita mind
– maailm on ebaturvaline paik
– tegin vist mingi vea, et siia sündisin
– ma ei taha mitte midagi mõelda, midagi tunda, midagi kuulda
– tahan tagasi rahupaika, nirvaanasse

Abi on juba sellestki, kui neid mõtteid märkate. Veel parem on need asendada toetavamate mõtetega ja saavutada toetatuse tunne. Sellega me koolitusel tegelemegi. Muutes varem tehtud otsustustest neid, mis ei paku meile enam rahuolu, sünnime me põhimõtteliselt uuesti.

Oodatud on ka need, kes on õnnetud oma laste sündimiskogemuste pärast ja kellele tundub, et midagi läks väga valesti. Algallika afirmatsioonid toetavad mõtet „Iga sünd on täiuslik.”

*****

Koht: Hingamisstuudio, Saekoja 36a-206

Aeg: N, 28. mail kell 18.15-20.30

Hind: 12 eurot

Kaasa võtta magamiskott/kurgust kandade alla ulatuv tekk, midagi pea alla, soojad sokid ja pudel joogivett. Selga mugav riietus.

Info ja registreerumine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Share Button

Vabastava hingamise koolitus “Sisemine Laps ehk laps, kes elab minu sees”

Alustatame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

Algallika õpetuse kohaselt elab laps, kes Sa kunagi olid ikka veel Sinu täiskasvanud minas. Sul on võimalik hakata selle lapse vanemaks, just selliseks, kes toetab sinu püüdlusi ning kes armastab Sind, seadmata selleks ainsatki tingimust. Sul on võimalik märgata selle lapse vajadusi, lubada tal mängida, ennast toetatuna ja turvaliselt tunda, kõik selleks, et muutuda terviklikumaks ja õnnelikumaks inimeseks.

Sisemise lapse teema puudutab ka mehi ja aitab neil paremini kontakti saada oma vajadustega ja iseendaga.

*****

Info ja registreerumine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Suhe isaga”

Alustatame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

Algallika õpetuses on isa turvalisuse looja ja piiride seadja, vaimne teejuht ja suunanäitaja. Isa on meie elus üks olulisemaid inimesi. Kui isa on olnud pigem kõrvalseisja, siis võib teda olla raske aktsepteerida. Samas aitab isa mõistmine ja vastuvõtmine sellisena nagu ta on/oli leida tasakaalu iseendas. Parim viis selleni jõudmiseks on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil.

Lisaks hingamisele teeme süvitsimineku, kus võtame oma isa vastu armastuses , kujustame teda saamas kõike, mida ta vajab, aga tervendame ka kogu oma sisemist kolmainsust.

Isa teema tervendamine puudutab ka mehi ja laieneb suhetele kogu meessooga. Võib juhtuda, et kuuldes Algallika õpetuse seisukohti isa põhiprobleemist, hakkavad mehed paremini mõistma ka iseennast, oma vendi ja sõpru, samal ajal kui naised mõistavad paremini kõiki mehi oma elus.

*****

Info ja registreerimine:

Reet Karro    reet@hingamisstuudio.ee   tel 56 492 769