REIKIÕPE

Reikiõppe paremaks korraldamiseks tegutseb meil Tartu Reiki Kool. Vaadake järgmisi teemasid:

KOOLITUSKAVA       REIKIÕPPE ASTMED        TARTU REIKI KOOL

I ASTME KOOLITUSED   II ASTME KOOLITUSED    III ASTME KOOLITUSED

REIKI PRAKTIKAD          REIKI LOENGUD      

VÕIMALIKUD REIKIKOOLITUSE EELSED VÕI JÄRGSED VAEVUSED

Tartu Reiki Koolis toimuvad reiki loengud ja kõigi astmete kursused. I astmele võib minna igaüks, eelteadmisteta. See aste on algajatele. II astmeks on vaja, et I aste oleks läbitud 3-6 kuud tagasi ja kontaktreiki voolaks korralikult. Ja III astmeks, et II aste oleks läbitud 6-12 kuud tagasi ning eelnõuded täidetud. Reikikoolitusi on tutvustatud lehekülgedel Üritused ja Koolitused, vahetult enne ilmub teade ka leheküljele Uudised. Kui on koos vähemalt 4-inimeseline rühm huvilisi, võite koolituse ka ise tellida. Soovi korral kirjutage palun reet@hingamisstuudio.ee.

Loe reiki I astme kursustel käinute muljeid.

Loe reiki II astme kursustel käinute muljeid.

Võimalused reiki praktiseerimiseks

Õpitu kinnistamiseks ja kogemuste vahetamiseks on kursustel käinutel soovitatav regulaarselt osaleda reiki praktikapäevadel või -õhtutel, mida korraldavad peaaegu kõik reikiõpetajad. Reeda praktikaõhtud toimuvad võimalusel iga kuu, kui mitte eraldi üritusena, siis vähemalt I astme kursuse lõpuosas koos kursuslastega. Vt lähimate reikiürituste täpsemat päevakava vastava õhtu lingi alt lehel Üritused.

Share Button