REIKI OLEMUS JA PÕHIMÕTTED

Reiki on energiaravi, universaalse eluenergia vahendamine reiki saajale. “Reiki on elujõu energia kanaldamise kunst” – PhD Nina L.Paul’i “Reiki võhikutele.”

Vastava häälestuse saanud reiki praktiseerija viib end lõdvestuse seisundisse, aeglustades oma aju võnkesagedust alfasageduseni, mis resoneerub Maa elektromagnetvälja võnkesagedusega. Seejärel häälestab ta end reikilainele, kasutades õpitud rituaale. Kui ta asetab käed reikisaaja kehale või vahendab energiat kaugravi sümbolite abil distantsilt voolab reiki tervendatava kehasse, kusjuures tervendaja ei saada energiat saajale, ega kuluta ka oma bioenergiat, vaid saaja keha, olles intelligentne, tõmbab endasse täpselt nii palju ja niisuguse sagedusega universaalset eluenergiat kui ta vajab.

Reiki liikumist võib tunda soojuse, jaheduse, vibratsiooni, raskustunde, torgete või pistetena. Füüsilisel tasandil on reiki mõju kirjeldatud pinges lihaseid lõdvestava, valu vaigistava, luumurdude, haavade ja armide paranemist kiirendava ning paljusid muid probleeme leevendava toimena.

Mentaalsel ja emotsionaalsel tasandil tekib reiki saajal rõõmu, kaitstuse ja rahu tunne, taastub optimism ja elurõõm, kaob stress, ärevus ja depressioon. Sügava lõdvestumise tagajärjel toimub energia tasakaalustamine ning taastub inimkeha enesetervendamise mehhanism.

Spirituaalsel tasandil annab reiki vahendid hingeliseks kasvamiseks.  Palve ja mediteerimine loob või taastab seose kõrgemate allikatega (jumala või kõrgema jõuga). Paraneb hingeline tervis.

Reikiravi on paljudes riikides kasutusel haiglates ja polikliinikutes, selle mõju on tõestatud erinevate uuringutega. Tegemist ei ole platseeboga. Ka Tartu Ülikoolis on viimastel aastatel kaitstud bakalaureusetöid ja magistriprojekte reiki kasutamisest haiguste ravil. Katsetega on näidatud, et reiki praktiku kätest väljub teraapia käigus pulseeriv biomagnetväli, mille võnkesagedus kõigub 2-30 Hz vahel vastavalt reikit saava koe tihedusele – eri tihedusega koed vajavad regenereerumiseks eri sagedusega impulsse. Reikiravi on kulusäästlik, kõrvalnähtudeta ja tõhus.

Reiki vahendajaks ja saajaks võib olla igaüks, sõltumata vanusest, soost või usulistest tõekspidamistest. See on lihtsaim viis ennast ja teisi aidata sest Reiki energia on alati olemas igal pool meie ümber ja alati saadaval. Reiki on kingitus kõigile sellest osasaajatele, sisuliselt tingimusteta armastus.

Reikialased teaduslikud tööd

Reiki on paljudes riikides tunnustatud meditsiiniline protseduur või vähemalt haigekassa meditsiinilist ravi toetavate teenuste hinnakirjas. Viimasel ajal on reiki toimet uuritud ka Tartu Ülikoolis.

Kaitstud on bakalaureusetööd “Reiki ravi kasutamise teaduslikud alused” ja “Reiki mõju onkoloogiliste haigete ravis” ning magistritöö “Reiki mõju alaseljavaevustega rasedate selja funktsionaalsele seisundile ning keha staatilise tasakaalu näitajatele”. Töödes on tutvustatud teaduslikke uuringuid, kus reikil, võrreldes platseeboga, on tuntav mõju patsientide tervise, heaolu ja elukvaliteedi näitajatele. Katsetega on näidatud, et reiki praktiku kätest väljub teraapia käigus pulseeriv biomagnetväli, mille võnkesagedus kõigub 2-30 Hz vahel vastavalt reikit saava koe tihedusele – eri tihedusega koed vajavad regenereerumiseks eri sagedusega impulsse. Reikiravi on kulusäästlik, kõrvalnähtudeta ja tõhus.

Esimese bakalaureusetöö autor, reikiravi edukalt oma kutsetöös rakendav taastusravispetsialist Martin Toht, oli nõus seda jagama ka Hingamisstuudio veebilehe lugejatega. Töö.

Reiki uurimine on hoogustunud kogu maailmas ja reikit kasutatakse järjest rohkem maailma meditsiiniasutustes, sh USA tipphaiglates. Loe korralikult viidetega varustatud tõlkeartiklit reiki kasutamisest dementsetel patsientidel ja nende hooldajatel USAs.

Share Button