Rubriigiarhiiv: Vabastava hingamise üritused/koolitused

Vabastava hingamise koolitus “Väärin armastust”

Binnie A. Dansby Algallika Protsess ja Hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub tihti, et olete kõik valesti teinud? Kas teil on eriti arenenud süütunne, tunnete end süüdi nii oma kui teiste tegudes ja nuhtlete end pärast karmilt? Kas võtate vastupanuta omaks enda kohta tehtava kriitika ja süüdistused, isegi kui need on ebaõiglased?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta pärast sündi, kui kohtlemine tundub ebasõbralik ja maailm, kuhu ta saabus, natuke vaenulik, tagasiteed aga ei ole. Kuna enamik tänaseid täiskasvanuid lahutati pärast sündi emast ja neile ei selgitatud, et lahusolek on ainult ajutine, jõudsid nad üksi või teiste sama häiritud beebide seltsis viibides teha järelduse, et nad on teinud midagi kohutavat, miks nad muidu ema juurest ära võeti. Sellest tekkiski elukestev süütunne.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „olen süütu” ja „väärin armastust.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb Hingamisstuudio hingamisõhtul.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Vägi rahvaluulest”

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks väe ammutamine oma rahva kultuuripärimuse varasalvest, esivanemate vaimuvarast.

 „Väärtuslikuma vaimuvara hulka, mis meie esivanemad meile on pärandanud, kuulub kindlasti rahvalaul. Rahvalaule lauldi kõikjal, ja iga aeg näis selleks sobiv. Laul saatis inimesi hällist hauani.

Eestlase lauluharrastuse ja lauluarmastuse kohta leidub tõendeid ka mitmesugustest reisikirjadest. Nii kõnelevad eestlaste maalt läbisõitjad sellest, et nad on näinud lauljaid kiigel ja muudel lõbustustel, aga ka mitmesuguste tööde juures. Üks huvitavamaid, Chr. H. J. Schlegel ütleb 1818. a., et kõikjalt põldudelt võis läbisõitja kuulda helisevat laulu. Ta märkas aga ka, et talupojad pidid päikesetõusust päikeseloojanguni põllul olema ja isandate tööd tegema, kannatades kupja ja opmani kepilööke iga hetk, kui nad sirbiga peotäit ei lõiganud. Schlegel ei jõudnud küllalt imetleda nende ebainimlikult koormatud orjade laulu, eriti selle originaalset meloodiat. Ja siis sõna-sõnalt: „Ma ei usu, et meil (sakslastel) on nii palju loomulikku kalduvust luuleks kui eestlastel. Sellise surve all, kuidas tema elab, sellist peenetundlikkust osutada või laulda – meie kas surmaksime oma rõhujad või vaikiksime oma viletsuses kannatlikult.” Kui palju oli siis eestlane vaimselt üle oma rõhujast mõisnikust! Ja seda raskeis tingimustis tekkinud loomingut oleme õppinud nüüd hindama kui sügavat elutõde. Ta on nukratooniline, pole aga pessimistlik ega lootusetusele alistuv.” (Lüh. Eduard Laugaste eessõnast kogumikule „Valimik Eesti rahvalaule”)

„Eesti rahvalaule liigitatakse vanemateks ehk peamiselt regivärsilisteks ja uuemateks ehk lõppriimilisteks lauludeks.

Eestlaste keskne poeetiline ja muusikaline pärimus on regilaul – Soome lahe äärsete rahvaste ajalooline laulustiil. Regivärss ja regiviis moodustavad kokku ainulaadse, muistses kultuuris valitsenud regilaulumaailma. Regivärsi vormi peetakse paarituhande aasta vanuseks nähtuseks ning mõningaid laule arvatakse nende sisu põhjal pärinevat eelmise aastatuhande esimesest poolest. Selles omapärases luule- ja muusikakeeles loodi ja esitati laule, mis hõlmasid kogu eesti talurahva eluolu ja mõttemaailma, saates inimest hällist hauani. Regilaul kujundas või täiendas ühtviisi nii ühe inimese kui kogu külarahva tegevust kombetalitustel, laulul oli oma osa siis, kui tehti tööd ja siis, kui lõbutseti. Regilaulus on tunnete ja mõtete väljendamiseks kasutatud igapäevasele suhtlemisele vastanduvat erikeelt või poeetilist koodi. Laulu usuti omavat tavakeelega võrreldes erakordset väge, seetõttu peegeldab laul elus tegelikult toimuvat kujundlikult. Inimene suhestas end ümbritseva maailmaga värsistatud sõnade abil, millele viisiga anti veelgi erilisem tähendus, ning laulul arvati olevat võime mõjutada kõike – inimesi, nende töid ja tegemisi, reaalset loodust ja teispoolsust”. (Kultuurilaegas, http://www.folk.ee/kultuurilaegas/et/aa_index/lp_rahvalaul_ja_laulupidu/lp_rahvalaul/Regilaul)

Koolitusel me tutvustame end ning räägime Eesti rahvaluulest. Praktilise harjutusena laulame rahvalaule salvestiste saatel ja järgi. Süvitsiminekul suurendame usku oma lauluoskusesse ja võimesse olla looja, nagu esiemad (-isadki), saame rahvalaulude kujunemisajaga parema kontakti. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Mina valin”

 

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teile tundub, et peate leppima olemasoleva olukorraga, teil ei ole valikut? Või et tunded teevad haiget?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta pärast sündi, kui tema meeled on aistingute paljususest üle koormatud, kohtlemine tundub ebasõbralik ja maailm, kuhu ta saabus, natuke vaenulik, tagasiteed aga ei ole.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „mina valin” ja „tunded on turvalised.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika Protsessi ja Hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Vägi rütmidest ja rituaalidest”

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks rütmiline elu (päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütm), rituaalid ja tavad.

Vanadel rahvastel võeti rituaale tõsiselt. Kordamine = tugevdamine”. (Liivia Viitoli loengukonspektist).

Kui võngud pendliga kaasa, on sul hea, kui vastu, saad pihta. Eestis, kus on vaid 40 päikselist päeva aastas, 70-80 päeva vahelduva pilvitusega ja ülejäänud päevad elame suure halli pilve all, tuleb end keskmistest eurooplastest palju rohkem kokku võtta, et elujõudu saada. Meie esivanemad oskasid koguda elujõudu põhielementidest, õppida looduselt endalt. Soome-ugrilased oskasid kohaneda muutuvate tingimustega, looduse rütmidega. Aastaring peegeldub Eesti talukultuuris. Aasta jagunes kaheks – pikk pime aeg ja suvine pikk päev. Talu hakkas töötama koos loodusega, puhkama koos loodusega peale saagikoristust. Sügisel hakkas talu rahunema, talvel jäi hoopis magama, uuest aastast napi toidu peale. Elu jäi aeglasemaks, rütm jäi aeglasemaks. Pimedal ajal ongi inimene loodud magama. Suvel tõusti vara, jõud saadi kätte hommikuselt päikeselt, karjalapsed said kätte kogu suve päikese. Praegu töötab suur pendel meile vastu – töötame talvel intensiivselt, meie aktiivne aeg on kunstvalguses, mis loob vale kunstvälja. Kui suvi algab, oleme end talvega ära väsitanud, magame ja puhkame lesides. Tegelikult tuleks tõusta kell 5 hommikul, minna loodusesse ja saada jõudu metsa ärkamisest.

 Kuu rütm kordub igal kuul. Tuleks minna sellega kaasa. Samuti tuleks sisse viia kindel nädalarütm. Tuleks ehitada järjepidevus, luua struktuur, mis annab ka võimaluse puhata. Laupäeviti tehti talus sauna, pühapäev oli hingamise päev. Kui me ei hinga, kulutame ennast läbi. Tegelikult on hingamise päev kõige tulemusrikkam päev nädalas. Tuleks hinge tõmmata, kuulatada vaikust. Kui sa ei puhka, võid muutuda agressiivseks. Talus käis peremees pühapäeval põlde vaatamas, plaani pidamas. Ööpäevast said kõik ühtemoodi aru. Uneaeg oli püha, see tuli ära magada. Valge aeg oli töötamiseks. Päeval kella ei tuntud – kell ilmus alles 19. sajandi teisel poolel. Enne oli ajataju laialivalguv, tööd tuli lihtsalt ära teha. Meie kiirustame ja elame minutite järgi, mis looduses pole mingi ühik. Vähemalt õhtul tuleks aeg maha võtta, lõpetada oma päev tänades kõige eest, mis juhtus.

 Vanal ajal oli väga tähtis kinni pidada rituaalidest. Söömine oli püha toiming, toiduga olid seotud rituaalsed keelud, tabud. Toidulaud oli altar. Lauas oli määratud vanema koht. Toitu jagas keegi, alustas keegi, toimetas enne salastatud toiminguid. Meiegi võime panna lauale küünla ja pühendada selle toidule – aeglustab mälumist. Süüa tuleb ruttamata, selle vastu eksitakse eriti laste juures – ei tohi lapsi kiirustada! Võime ka lugeda söögipalvet, see parandab toidu kiirgust 3-5 korda.

Eriti rituaalsed olid pidustused ja peod. Pidu tuleb tsivilisatsiooni-eelsest ajast. See oli kunagi määrava tähtsusega. Kunagi valitses pool aastast peoaeg, teine aegruum. pidu oli sakraalne toiming. Inimene läheb ürgkaosesse, et uuesti üles ehitada iseend. Kui soovime, et meie paljud pelgalt söömisele taanduvad peod oleksid rohkem mõtestatud, võime anda neile mõtte ise. Pidu võib-olla pühendatud kellelegi (sünnipäevalapsele), olla stiilipidu jne.

Praegu taovad paljud pendlid vastu meie veriseid tiivanukke. Kuid meil on võimalus tagasi tõmbuda. Loodus, kuigi haavatud, on elus ja valmis meid toetama.” (Lühendatult Maria Tilga loengukonspektist)

Koolitusel me tutvustame end ning räägime oma rütmidest ja rituaalidest. Praktilise harjutusena plaksutame rütmiliselt, oma väge rohkendades. Süvitsiminekul parandame kooskõla looduse suure pendliga. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Kujutis: www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1708

Vabastava hingamise koolitus “Võtan vastu armastust ja toetust”

Alustame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

 

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal.

Kas teid vaevab armastuse defitsiit? Kas teile tundub tihti, et olete üksi ja eraldatud, keegi ei mõista teid?  Kas olete hädas mõne sõltuvusprobleemi või koguni -haigusega?

Need mõtted ja harjumused lähtuvad ohvriteadvusest ja väljendavad tegelikult negatiivseid baasuskumusi, mille laps teeb elu kohta üsasolemise ajal, kui tema ema piisavalt ei toetatud, või pärast sündi, kui teda emast eraldati ja talle tundus, et see jääbki nii ja peab üksi kõigega toime tulema. Kui hakata sõltuvusi lähemalt uurima, selgub, et nendegi taga on mõte „mulle ei jätku piisavalt… armastust”

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „olen toetatud ja armastatud” ja „minu jaoks on kõike piisavalt.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm pärast seda märksa armastavamat ja nauditavamat külge, pakutakse kõikjalt toetust, saab vabalt hingata ja avaneda küllusele.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

 

Vabastava hingamise koolitus “Vägi ajaloost – ajalugu kui väge andev lugu”

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks töö mälestuste ja baasuskumustega.

Meile on pähe raiutud, et meie esiisad ei suutnud maad ristirüütlite ja teiste võõrvallutajate,  eest kaitsta. Selle eest nuheldi meid seitsmesaja aastase orjaajaga, mistõttu ei suuda me end siiamaani austada. Järgnes sadakond aastat helgemat aega, kuni tulid stalinlikud repressioonid, sõda ja küüditamine. Oleme olnud pidevalt ajalootuulte pillutada, võimsate välisjõudude ohvrid, meist endist ei ole sõltunud midagi. On rõhutatud, et meie endi seas on olnud palju äraandjaid, me ei suuda üksteist usaldada tänase päevani. Praegu on meie hing haige, vajaksime kogu ühiskonna teraapiat, kuid kuna selle peale ei ole mõeldud, ei jää lihtinimesel midagi muud üle kui Delfis tigetseda või hääletada jalgadega …

Kes suudaks elada ja rõõmus olla nii depressiivse ajalookäsitlusega? Kust leida sellesse pimedusse valgust?

Aga meie tohutu looduslähedus, meie kuulsad targad, ravitsejad, nõiad ja loitsijad? Aga kardetud Eesti viikingid, kelle ees Skandinaavia värises? Aga kartmatud Eesti sõdalased ja vabadusvõitlejad? Aga vägi, mida aimub meie pärimuskultuurist- ja muusikast? Aga Laulev Revolutsioon?

Tugineda võib ka hoopis teisest mastist lootusrikastele versioonidele, näiteks et Eesti vallutamine oli kokkumäng vallutajatega, et me ainult saaksime jätkata endale meelepärast elu („Malev”) või et meie esivanemate majanduselu oli üles ehitatud mõisaaitade tagavarade ümberjaotamisele ohtrate krattide, puukide ja pisuhändade abil. („Rehepapp”). Või veel kõrgelennulisematele fantaasiatele kuni selleni välja, et eestlaste tähtsast rollist antiikmaailmas pajatavad nii muistse Kreeka kui ka Egiptuse legendid ja jumal Odin puhkab Osmussaare mullas („Elu võti”). Keegi ei keela luua endale isiklikku, tuge andvat ajalookäsitlust.

Koolitusel me tutvustame end ning räägime sellisest Eesti ajaloost, mis just meile tuge annab. Praktilise harjutusena teeme jõulist läbi nina hingamist väestavate ajaloomõtete saatel. Süvitsiminek toetab mõtet, et Eesti ajalugu on võimas ja austust äratav, meil on põhjust selle üle uhke olla. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame teed juues muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väestavate kallistustega.

Oodatud on nii algajad kui kogenud hingajad, oma väe rohkendamisest huvitatud kui tulijad, kes soovivad pajatada midagi huvitavat Eesti ajaloost!

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

 

Foto: tungphoto / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1708

Vabastava hingamise koolitus “Turvaline on hingata vabalt ja suurelt”

Alustatame jagamisringiga, järgneb teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb teelaua ja ommilaulmisringiga.

Binnie A. Dansby Algallika protsessi- ja hingamistöö keskendub nende otsuste tervendamisele, mida me tegime üsasolemise, sünni ja esimeste elutundide ajal. Kas pigistate hinge sageli hirmus kinni? Kas teid vaevab kahtlustus, et äkki te olete ohtlik, võite teha teistele inimestele haiget? Kas teile tundub, et füüsiline maailm on ebaturvaline ja teie või teie lähedastega võib iga hetk midagi juhtuda?  Need mõtted lähtuvad ohvriteadvusest ja on tegelikult negatiivsed baasuskumused, mille tegite elu kohta oma üsasolemise ajal või sünnihetkel, kui teile tundus, et teie ema ümbritsev keskkond oli ohtlik, vastuvõtt ei olnud piisavalt armastav ja sünnijärgne eksistents kõike muud kui turvaline.

Tehes tööd iseendaga, saab eelpoolnimetatud eluvähendavad uskumused asendada mõtetega „mu keha on kaitstud”, „hingata on turvaline” ja „maailm on elamiseks turvaline ja armastav paik.” Külgetõmbeseaduse kohaselt näitabki maailm teile pärast seda märksa ohutumat ja nauditavamat külge, te ei tõmba enam ligi ohtlikke ja ebaturvalisi olukordi ja võite vabalt hingata ja avaneda armastuses, kartmata välismaailma ohte.

Üks viis sügavate muutuste tegemiseks oma baasuskumustes on vabastav hingamine Algallika protsessi- ja hingamistöö meetodil. Hea võimalus selleks avaneb koolitusel.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Vägi juurtest ja sidemetest esivanematega”

Alustame jagamisringiga, järgneb väestav harjutus, teemakohane süvitsiminek ja vabastava hingamise sessioon, kus kõik hingavad koos. Lõppeb jagamise ja ommilaulmisega.

Väge mõistame me Väepunkti hingamisõhtutel tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks toetumine juurtele ja ühendusele esivanematega.

Hingedeaeg on harras ja pühalik aeg, kus kõik elavad on üllalt ja siiralt meelestatud, looduski on vaikne ja sume. Elavana on püsinud kujutelm, et siis hinged tulevad koju omaste manu võõrsile. Neid võetakse lahti uksi vastu, tervitatakse ja palutakse sööma. Kogu hingedeajal või vähemasti nn hingeõhtuil (tavaliselt laupäeviti, aga ka esmaspäeviti või neljapäeviti) tehakse nendega juttu, hüütakse nimepidi, küsitellakse ja kõneldakse oma elust, pannakse toitu ööseks lauale või jäetakse vähemalt sööginõud kaanteta lahti, et hinged pääseksid ligi.

Katoliku ajal kinnistati hingedepäev teatud tähtpäevale (2. XI), mil majaisa katab saunas laua, kutsub kõik surnud sugulased niipalju kui mäletab nimepidi sööma ja saadab nad pärast taas minema, paludes põllule ja niidule mitte äpardust sünnitada.

Hingedeaja pärimused ei huvita meid ainult usundilooliselt, vaid samuti ka rahvapsühholoogiliselt: nendest hoovab elutundeliselt nii omapärast armastust omaste ja kodu vastu, nende kaudu võime aimata oma esivanemate usku hinge surematusse, mitte iga isiku üksikhinge, vaid niiütelda hõimuhinge kui põlvest põlve püsiva vaimujõu kaudu. Meie esivanemate elukäsitluse aluseks ja usundi põhituumaks oli elu loomulik ja orgaaniline jätkumine, olevase sõltuvus minevasest, veresuguluse kõikehaarav ühtekuuluvustunne ja sellest väljavõrsunud harras esivanemate kultus, mida täiendab veel inimese ja looduse samaväärsuse printsiip ja vastavalt sellele ka tugev ja hell ühtekuuluvustunne kogu loodusega.

Kogu kodukäijate ja kuradite, krattide ja puukide, sortside ja kuntside üleloomulik maailm, idee surnust kui võimalikust pahatahtlikust kodukäijast, keda on vaja tõrjuda ja kodust eemal hoida, on märksa uuem ja võõrsilt laenatud, tekkinud harmoonilise mõtteviisi ja elutunde degenereerumise ajal orjaaja sajanditel. (Lühendatult Oskar Looritsa raamatust „Eesti rahvausundi maailmavaade”).

Üritusel me tutvustame end ning räägime sellest, kuidas keegi meist hoiab sidet esivanematega, oma pere hingedeaja kommetest ja juhustes, kus oleme tundnud tuge esivanematelt. Süvitsiminekul kohtume ja tunneme ühendatust esivanemate hingedega. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

 

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Vabastava hingamise koolitus “Vägi tulest ja tuleelemendi tugevdamine”

 

ID-10080737Väge mõistame me tähenduses „energia, universaalne energia või elujõud”, samas tähenduses, nagu jaapanikeelne ki ja hiinakeelne chi. Väeline inimene on oma väest teadlik, on sellega kontaktis ja teab, kuidas seda rohkendada. Väe suurendamiseks on loendamatu arv eri meetodeid. Vabastav hingamine on neist üks kõige nauditavamaid, andes inimesele ka lõõgastuse ja meelerahu, armastus- ja tänutunde, tugevama tervise ja juhatades elus keskenduma positiivsusele, ehk teisisõnu valima olemise pigem valguses kui varjus. Loe edasi. Väe rohkendamiseks on ka teisi tehnikaid, näiteks juhindumine esivanemate elutarkustest, aga ka Feng Shui.

„Kust saab Eesti inimene energiat talvel, pikal pimedal ajal, kui loodus puhkab, ise aga roomame meie kohal oleva halli pilve all? Meie esivanemad olid leidnud kõigele lahenduse – elu sobitus looduse rütmiga, ihu ja hing said puhtaks ja soojus tuli sisse saunas, inimene elas kooskõlas ürgelementidega, leides jõupunktid ajas ja ruumis. Ohtralt kasutati tuleväge – et see peletaks kurjad vaimud igalt poolt eemale. Igal vähegi tähtsal päeval tehti üles võimsad lõkked – jaanituled, jürituled, jaagupituled, peetrituled jne. Jüriöö ülestõusul, kui mõisad ridamisi leegitsesid, ei pannud mõisnikud, kelleni tasujad veel ei olnud jõudnud, tähele midagi kahtlast, kuna nad olid harjunud, et eestlased ikka tuld teevad. (Kui võimsad pidid siis tavalised pidupäevalõkked olema?!) Tulel on tohutu maagia. Kui istute tule ääres ja vaatate tulle, hakkavad küsimused lahenema. Ka küünal on elav tuli, kuid teda on vähe. Siiski aitab tulemaagia meid ka tänapäeval.” (Märkmed Maria Tilga loengult).

Kui tunnete et energiat ja tarmukust napib, te ei suuda üldse viha väljendada, südames pistab ja kurk valutab ka külmetushaigust põdemata, napib teil tuleelementi. Seda saab tugevdada energiliste füüsiliste harjutustega, punase ja oranži värviga, kolmnurkse vormiga ehetega (tipp üleval!) ning viibides palju päikese käes, kodus aga ümbritsedes end loomanahkade, ohtra valguse, küünalde ja küttekolletes põleva elava tulega. Süüa tuleks mõrkja maitsega toiduaineid – mädarõigast, pipart, maitsetaimi, sibulat, kapsast, tomatit, greipfruuti, õuna, lambaliha, koorevõid ja rohelist teed. (Soovitused Siret Seederi raamatust „Eesti oma Feng Shui”)

Hingamisõhtul me tutvustame end ning räägime tuleelemendi tugevdamisest ja tule puhastavast toimest. Praktilise harjutusena joonistame tule sümbolit – tipuga ülespoole suunatud kolmnurka ja kaunistame seda meelepärasel viisil. Süvitsiminek on tulemeditatsioon – põletame ära kõik, mis meid enam ei teeni, kogume endasse soojust ja valgust. Järgneb hingamissessioon Algallika afirmatsioonidega. Lõpus vahetame muljeid kogetud hingamiselamustest, jätkame ommides ja lõpetame väeringiga.

*****

Info ja tellimine:

Reet Karro                reet@hingamisstuudio.ee  tel 56 492 769

Kujutis: Naypong, http://www.freedigitalphotos.net

2011. aasta hooaja viimane kirikuhingamine

 

Palve 19. oktoobril toimus sügishooaja viimane hingamispäev Jaani kirikus. Oli teada, et kirikus on jahe, seetõttu jäid kõrvale külmakartlikud, rahvast oli veidi vähem kui tavaliselt – 15-16. Kohaletulnud olid varunud sooju riideid ja seadnud meele tänumeelseks, nii mõnelgi oli protsess alanud juba paar päeva varem, või hommikul, oli juba aset leidnud imelisi andestamise ja tänusse jõudmise lugusid.  Seltskond oli väga mitmekesine – algajad ja kogenud hingajad, algusest peale kirikus hinganud ja need, kes valinud siin läbi teha oma esimese hingamisprotsessi. Oli isegi kohal Kaitseväe värvides noormees ja kõigi õnnistuseks oli valinud kohale tulla ka üks üsna varsti sünnitama hakkav naine.  Jagati tänumõtteid.  Korraldajad Reet Karro ja Kaidi Kübar rääkisid oma tänulikusest Jaani kiriku ja kõigi kirikuhingamisega seotud inimeste vastu. Kiriku tegevjuhi Juhani Jaegeri traditsiooniline väeline ja sügavamõtteline esinemine lõppes ühise Meie Isa palvega.

Hingama hakkamine nõudis seekord rohkem ettevalmistusi kui tavaliselt, käiku läksid ka kõik kirikus ja koguduseruumides leiduvad padjad ja aluskotid, kõikide joped ja sallid. Hingamisel oli tunda palju rõõmu ja ahhaa-elamusi. Kurbust ja leina seekord tunda ei olnud, pigem ülevuse ja pühaduse tunnet.

Hingamise lõpul, kui mängis Richard Claydermani muusika, valasid nii mõnedki pisaraid kurbuses, et see on enne kevadet viimane kirikus hingamine. Käisid jutud, et äkki … Aga igal juhul on see viimane hingamine suures kirikuruumis. Järgmist on oodata mais 2012.

Lõpujagamisel ütlesid nii mõnedki, et see tõde või selgus, mida otsima sai tuldud, on käes, et oli uskumatu kogemus. Nii mõnigi sai lähedasemaks jumalaga.

Suur tänu kõigile, kes said tulla, suur tänu kõigile, kes kirikuhingamistega seotud! Suur tänu, Juhani!