Rubriigiarhiiv: Kanaldused ja tähetarkus

Algallika Protsessi ja Hingamistöö looja, valgustatud õpetaja ja sünnitoetaja Binnie A. Dansby kommentaar olukorrale planeedil ja soovitused praeguseks ajahetkeks

Binnie A. DansbyMe alustame oma elu emaüsas. Seejärel individualiseerume suuremasse üska, Jumala Üska. Emaüsas hoolitseti meie eest täiuslikult, meid ümbritses armastav keskkond ja toetus, kohe, kui vähimagi impulsi andsime, oli kohal toit, jook või muu soovitu. Jumala Üsas oleks see samuti nii, kui me ei takistaks seda oma mõtetega puudusest või eraldatusest. Tehkem tööd selle nimel, et valida toetavamad mõtted. Praegust muutust võibki nimetada üleminekuks, sünniks, kui astume uuel tasandil hirmust armastusse. Meie planeet sünnib uuena. Sünniprotsess on intensiivne ja ebamugav, see kestab juba kuid. Paljud ei taha seda kogeda. Me liigume valguse poole, kuid teame, et miski peab surema, kui me sünnime. See tekitab hirmu.

Liikumissuund on igal juhul edasisuunas. Kes tunneb, et langeb tagasi, selles on vastupanu. Vastupanu väsitab ja võtab palju energiat. Vastupanu on hirmu kergem vorm. Sellega ei tohi võidelda. Tuleb lihtsalt olla selle jaoks kohal, et see saaks sulada. Kaitsev ego püüab meid hoida kaitstuna, säästes meid muutustest. Kaitsvat ego tuleb julgustada kinnitusega, et ka pärast muutust võib olukord olla turvaline. Arenenud ühiskondade inimeste valdav mõte on, et naudingule järgneb valu. See tuleb asendada mõttega, et naudingule järgneb nauding ja sellele omakorda nauding jne.

Kes tunneb, et tema ümber on kriitika ja hinnangud, siis just seda ta ongi otsinud. Kriitilisus ja hinnangulisus tuleks asendada koostöö ja koosloomisega. Kui keskenduda armastusele ja hellusele, saab see osaks meie reaalsusest. Kes tunneb rõõmutut olekut ja elevuse puudust, peaks uurima, milles ta end süüdi tunneb. Seal, kus on süü, puudub rõõm. Rõõm lähtub süütusest ja leiab aset olevikus. Rõõm on meie põhiolemus.

Paljud meist kannavad mõtet „Pean kõik ise ära tegema” teadvustamata selle alusmõtet „Olen üksi ja eraldatud”, mis meis tekkis pärast sündi, kui meid emast eraldi lastetuppa viidi. Hirm loob eraldatust ja eraldatus loob hirmu. Küsige julgelt teistelt toetust ja abi, ja võtke teistelt vastu kogu nende pakutud toetus ja abi, tehes neile sellega kingituse.

Kui viibite ebameeldivas olukorras, küsige endalt: „Kuidas ma selle olukorra eostasin?” ja „Kuidas ma sellise tulemuse tekitasin?” Mis tahes asjad sünnivad nii, et kõigepealt nad eostatakse, seejärel antakse neile energiat ja siis nad sünnivad. Seni, kui anname energiat ideele „Olen üksi ja eraldatud”, saame ka vastavat tagasisidet. Kui asendame selle mõttega „Olen ümbritsetud toetuse ja armastusega”, kogeme seda ka oma elus.

Aeg on ümber hinnata aasta 2013. See oli eelvaade muutustele, mis leiavad aset täna. Aeg oli raske pidevalt toimuvate energiatõusude tõttu. Aasta 2013 tõi esile füüsilise, emotsionaalse ja vaimse muutuse, mis toimub ja jätkub praegu. See tõi paljudes välja hirmu ja põhjustas kaose. Ühed hingasid sellest läbi, teised tõmbasid teki üle pea ja eitasid seda, kolmandad süüdistasid sõnumitoojaid. Igaühel on oma strateegia muutustega toimetulekuks, mida kahtlemata mõjutab see, kuidas tulime toime suurima ja põhjapanevama muutusega oma elus – sünniga. Olge teadlik oma süütusest, kui sellele ajale tagasi vaatate. Süül on kalduvus hinnanguid anda, kuid süütus küll möönab vigu, kuid lubab neid ka parandada.

2014. aasta alguses on muutused toimumas paljudel tasanditel. Päikese telg on nihkunud. Maad mõjutavad varasemast hoopis erinevad, aga samas väga tugevad energiad. Mitte ainult vaimne tasand, vaid füüsiline energia on muutunud. Me ei tea veel kuni märtsikuuni, mis tegelikult Algallika tasandil juhtuma hakkab. Igal juhul on märtsis oodata uut energiate kiirenemist. Praegu on puhkeperiood, endasse vaatamise aeg, kui tuleb lasta asjadel kujuneda. Hoolitsege enda eest. Hingake sügavalt ja tehke endas ruumi järjest kõrgema tasemega energiatele. Jätkake avanemist kogu armastusele, kogu toetusele, mis teie elus on. Teadvustage ja väärtustage seda. Väljendage tänu ja tunnustust. Hetkel läheb vaja kõiki tehnikaid, mida oleme õppinud ja harjutanud – võtke need kasutusele ja praktiseerige neid. Mõtisklege ekstaatilise seisundi võimalikkuse üle oma elus. Ärge unustage, et hirm takistab meil avamast kogu oma potentsiaali, meie sünniõigus on armastus.

Kui tunneme ebameeldivat emotsiooni, kurbust, viha, masendust, enesesüüdistamist vms ja tahaksime end jälle paremini tunda, võiksime endale sõnastada „Mina, (Aare), olen valinud kogeda praegu (hirmu).”. See rõhutab meie vaba tahet ja valikut. Meie ise valisime ebameeldivat emotsiooni tunda ja meie ise saame teha ka valiku oma enesetunnet muuta. [Vrdl. teadjanaise Mai-Agate Väljataga soovitatud lausega: „Mina, …, kogen praegu ….” Mõte on sama, kuid valikuvõimalust näitab Binnie A. Dansby lause selgemalt. – R.K.]

Iga kord, kui meie energiatase on kõrge – kui hingame vabastavalt, jookseme, tantsime energiliselt, seksime kirglikult jne – manifesteeruvad meie mõtted märksa kergemini, kui tavaolekus. Seega ei maksa mõelda neis olukordades mõtteid, mille täitumist me ei soovi. [R.K.: Võime ka teadlikult oma energiataset tõsta, et soovitut manifesteerida.]

Õnnistusi kõigile!

Binnie A. Dansby esinemisi kursusel „Hingamise ime” 30.01. – 02.02.2014 konspekteeris hingamisterapeut Reet Karro www.hingamisstuudio.ee.

Share Button

Ilmus “Inglite kallistus”

Ajakirjanik Aive Antsov teeb intervjuusid tervendajate ja väeinimestega ning avaldab neid ka raamatutena. Teine hobi on tal ingliraamatute kokkupanek.  Raamatus “Inglid ja planeet” pidasid mõned naised paari kuu vältel inglipäevikuid ja avaldasid nende kokkuvõtted.

Inglite kallistus2013. aasta aprillis ilmus tema uusim ingliraamat “Inglite kallistus”. Siin on väikesesse formaati mahutatud luuletusi, paljude inimeste lugusid, meditatsioone ja nõuandeid inglitega suhtlemiseks. Raamat valmis inglite toetuse ja abiga.

Raamatu moto võiks olla inglisõnum “Inimesed kogevad energeetiliselt, et planeet Maa on muutumas ja tervenemas. Uus aeg ei too enam piiratud teadmisi. Uus ajatu soosib teadmisi ja oskusi,  mis õpetavad vabadust ja loomingut, ja inimesed kogevad, et teadvusel ja tunnetusel ei ole piire. Me kõik oleme üks osa Suurest Teadvusest. Ja loome oma elus edukat koostööd.”

Aitäh, Aive!

Raamatut saab Tartus osta poodidest Apollo ja Rahva Raamat või tellida veidi soodsamalt otse Aive Antsovilt tel 53329293.

UUS SUHTUMINE MEDITSIINI JA TERVENDUSPRAKTIKATESSE. SAAGEM ENESE TERVENDAJAKS.

Kuidas oleks kõige paremini võimalik ennast suhestada tervendajate ja tervenduspraktikatega, mis tooksid kaasa tervenemise ja aitaksid saavutada sügava heaolu?

 See kõik sõltub enesele väe andmisest. Osa töötab ühtede tervendajatega, osa teistega ja mõni võib leida ideaalse lahenduse ning saavutada terviklikkuse vaid ühe tervendaja kaasabil. Samas mõni ei pruugi leida kedagi sobivat. Selles küsimuses seisneb oluline erinevus enesele väe andmises ehk viisis, kuidas Sa tervishoiuga seotud kogemustes endale patsiendina väge annad. Tõsi on, et kõige tähtsam asi, mida oma tervise ja heaoluga tegeldes esmajärjekorras ette võtta, on õppida kuulama oma keha. Meil on kergem seda öelda, kui teha. Anname teile praegu mõne harjutuse, neid on olemas palju. Need harjutused aitavad häälestuda keha tunnetele ja aistingutele ning jõuda arusaamisele, millisel moel keha Sinu emotsioone, ajalugu ja Sinu potentsiaali kannab. Mõni neist harjutustest on loetletud ka muudes akasha kanaldustes, näiteks enesearmastuse teemas. Kõige olulisem on kuulata oma keha ja pühendada ennast põhjalikult kuuldu austamisele. Kui tundub, et mõni teema Sinuga ei haaku, siis lükka see kõrvale ja keskendu neile teemadele, mis haakuvad.

Kui kohtud tervendajaga või puutud kokku mõne tervishoiu praktikaga, siis võta kaasa oma eneseteadvus ja oma heaolule pühendumise otsus. Sellelt tasandilt on võimalik tervendajaga üles ehitada tasakaalustatud suhe, milles saad kuulata oma intuitsiooni kogu protsessi vältel ja rääkida oma tõde. Sellelt eneseaustuse ja lugupidamise tasandilt on Sul võimalik tervendaja teadmistest kasu saada. See mudel erineb senitoiminud läänemaailma mudelist väga palju. Senises mudelis on keha inimese jaoks müstika, mida ta natuke kardab ja milles toimuvat ta väga hästi ei mõista. Nii pöördub ta tervishoiutöötaja poole, kellest ta usub või pannakse uskuma, et ekspert teab tema kehast rohkem kui tema ise ja siis hakkabki ta oma intuitsiooni maha suruma. Need inimesed ei lähtu eneseaustuse ja eneseuuringute tasandilt, vaid nad annavad enda ja oma väe ära kellelegi, keda nad võtavad eksperdina. See on vanamoodne lähenemine. Asjade uutmoodi tegemiseks ehitatakse üles enese austamise ja enesele väe andmise platvorm, mida tehakse sarnaselt vaimsete praktikatega. Vaimsed praktikad nagu mediteerimine ja palvetamine aitavad ennast tundma õppida omaenda sisemise vaikuse sügavuses, kus asuvad kõik vastused kehaga seotud küsimustele. Eluliselt tähtis on, et kui püüad astuda samme tervendajate ja tervishoiutöötajatega valgustunuma suhte suunas, siia arendaksid enda jaoks välja mõne vaimse praktika, mis võimaldaks õppida jumaliku kuulamise taju.   Hoidjad on nende praktikate kohta andnud väga palju informatsiooni. Vaata rikkalikku informatsiooni arhiivist. Aga praegu pead Sa arendama enese uurimist ja enese tundmaõppimist ning sellelt platvormilt saad tervishoiuga tegelejaid enda hüvanguks kasutada. Kui Sa sinna pärale jõuad, siis on tervishoiutöötajad ja eksperdid väga kasulikud. Nad saavad jagada väga palju informatsiooni. Nad annavad Sulle oma vaatenurga, kuid lõpuks on kõik tervisega seotud küsimused Sinus enda sees olemas ja Sa vastutad iga tehtud valiku eest, kas otsustades midagi teha või otsustades midagi tegemata jätta. Lõppkokkuvõttes vastutad Sina.

See on üks õppetükkidest, mida Ameerika Ühendriikides indiviidi tasandil õpitakse ja mis on tekitanud kollektiivse kriisi. Te olete olnud süsteemis, mis põhines enese üleandmisel ekspertidele ja nüüd, kui aina rohkemad endale väe annavad ja omandavad tunde, et nad on suutelised oma keha kuulama ja saadud vihjeid järgima, siis avastate, et enese väestamine ja oma elu ära elanud vana mudel on omavahel kokku põrganud.   Kui te kollektiivselt navigeerite oma tervishoiu üleminekut uude tervishoiu mudelisse, siis on eluliselt tähtis jõuda individuaalsele äratundmisele faktis, et oma keha eest vastutad täielikult Sina ise ja Sa ei tee seda üksi. Sinu keha töötab koos Sinuga. Arenda välja enese kuulamise vaimne praktika. Võta endale kindel kohustus austada oma keha igas võimalikus olukorras ja igal võimalikul viisil. See on paljuski sarnane abieluga. Võid isegi teha mingi rituaali ning anda oma kehale pühalik tõotus ja paluda temal anda Sulle vihjed toimuva mõistmiseks. Sa hakkad aina rohkem ja rohkem oma tajusid mõistma. Sa tead, mida Sa tajud, kuid ei mõista alati, mida see tähendab ja siin tuleb appi ekspert. Sa tead, mida Sa tajud, kuid ei tea alati, mida ette võtta ja ka siin saad kasutada eksperdi abi. Pead alustama enese tundma õppimisest ja kindlast kohustusest austada oma keha igas olukorras.

Kuidas oleks võimalik kasutada tšakraid, et saaksime endaga parema joonduse  ja saavutaksime suurema enesearmastuse?

Kõige edukamalt saab tšakratega töötades enesearmastusele kaasa aidata igat tšakrat armastama hakates. Tšakrate süsteem on üks mudel, mis kompleksselt kirjeldab viise, kuidas inimese energiakogum liigub. Igal inimesel on tšakrad ja need pole kehal ainukesed energiaväljad. Tšakratega töötades arvesta, et tšakrate inimlik mudel annab neist igaühele individuaalse tähenduse, individuaalse energia ja väljenduse liigi. Seetõttu tšakrate kohta lugedes ja oma tšakrate energiale häälestudes tekivad tõenäoliselt omad eelistused. Võid tunda, et südametšakraga oled väga seotud, kuid madalamate tšakrate suhtes on tunded vastakad ja Sa ei oska neisse kuidagi suhtuda. Kõrgemate tšakrate osas tunned süüd, sest Sulle tundub, et nad peaksid olema rohkem avatud kui nad on. Sageli endale teadvustamata võid Sa iseendale antud hinnanguid laiendada tšakrate defineerimisele ja oma suhtumisele neisse.   Esimene, mida tšakrate süsteemiga seoses teha, on hinnata iga tšakrat individuaalselt ning mõelda, kuidas Sa armastad seda, mida tema hoitav ja liigutatav energia Sinus esindab. Leia võimalus armastada teadmist, et üks Sinu tšakratest on olnud pikka aega suletud. Võta seda blokeeringut mitte kui enda möödalaskmist, vaid kui hiilgavat ellujäämismehhanismi, mille Su keha energiaväli pani paika Sinu kaitsmiseks kaua aega tagasi. Võta arvesse ilu, kuidas tšakrad loovad blokke, et kaitsta Sind hetkelise muserdava trauma eest ja nende paindlikkust avaneda uuesti siis, kui Sa selleks valmis oled. Armastades igat tšakrat ja olles talle tänulik võime eest sulguda ja avaneda vastavalt hetke vajadusele, suudad Sa paremini aktsepteerida oma ajalugu, võtta leebelt omaks viisid, kuidas ajaloos hakkama oled saanud ning tunnustada iseenda ilusat versiooni kõigi vigade ja blokkidega, millega Sa praeguses hetkes oled. See õrnuse, mõistmise ja tänulikkuse taju on palju paindlikum kui tšakrate süsteem. Tšakrate avamine muutub palju lihtsamaks. Esimene ja parim viis oma tšakratega töötamiseks on nende kõigi abil iseenda armastuse üles leidmine.   Teiseks pea meeles, et Su tšakrad tantsivad kogu aeg. Nad vilguvad kui valgus, nad avanevad ja sulguvad, nad sädelevad ja tuhmuvad ning teevad seda kogu aeg vastavalt vajadusele. Mõnikord on liiga lihtne ette kujutada, et kogu aeg avatud tšakra on olemiseks parim viis; see on kõige valgustunum asi, mida teha on võimalik. Aga seni, kuni oled inimene planeedil Maa, puutud Sa kokku olukordade, inimeste ja mälestustega, mis on rasked. Tšakrad on hämmastavalt targad ja paindlikud ja nad saavad reageerida igale hetkele. Sinu tšakrad sulguvad ja avanevad uuesti hiljem, kui Sa oled selleks valmis. Nende võime üksteisega tantsida annab Sinule võime oma energiat muuta vastavalt hetke vajadusele.   Ära takerdu sooritusmudelisse, mis ütleb, et hea on see, kui kõik tšakrad on avatud ja halb on see, kui mõnelgi neist on blokeering. Selle asemel mõtle, kuidas nende pidev avanemine ja sulgumine annab Sulle paindlikkuse olla täpselt see, kes Sa igal käsiloleval hetkel pead olema. See annab Sulle laia valiku energeetilisi tööriistu, mis aitavad Sul keskkonnale reageerida ning jääda tšakraid kohandades oma energiale keskendunuks. Tšakratega võitlemise ja nende avada proovimise asemel püüa neid usaldada. Usaldamine ja vastastikku toimimine on Sulle abiks nende edasi avamisel ja oma kõrgemaks hüvanguks kasutamisel. ____________________________________________________________

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu. See ja teised sõnumid

www.AkashicTransformations.net

 Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen,

www.valgusekoda.ee

 Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega. See info on osa igast jagatud sõnumist.

Share Button

Sõnum Maaema Gaialt

Sõnum Maaema Gaialt:

See, mis Minu kehaga toimub, sõltub täielikult inimkonna teadvusetasemest ja taotlusest. Me ei ole eraldiseisvad, me kõik oleme ühendatud ja teie saate võtta vastutuse selle eest, mida soovite kogeda!

*****

Katastroofiolukordi on võimalik ära hoida.

Mu kallid, MINA OLEN Gaia.

Te palusite mul selgitada, mis Minu kehaga lähiajal juhtub. Paljud arvavad, et ma liigutan end varsti palju dramaatilisemalt, kui olen seda minevikus senini teinud.

Neile, kes kardavad ja kõigile, kes usuvad, et lähenemas on hävitavad sündmused, ütlen ma järgmist:

Mitte midagi sellist lähitulevikus ei tule ja mis edasi saab, see sõltub täielikult sellest, mis suunas liigub inimkonna kollektiivne teadvus. Kui umbes 8–10% kogu maailma elanikkonnast teeb selles suhtes teadliku, kindla ja südamest tuleva taotluse, kaalub see üles ülejäänud kollektiivse teadvuse, olgu see teadlik või mitteteadlik.

Aastatuhandeid on kollektiivne meel olnud märgistatud nende inimeste tahtmisega, kes väidavad, et mina olen nende omand, kuid kes mitte kunagi pole austanud Minu vaimset seisundit ega arvestanud minu vajadustega, kuritarvitades seeläbi lakkamatult Minu armu, kannatlikust ja armastavat olemust ning häbi tundmata ekspluateerinud Minu keha. 

Läbi religiooni on nad kuulutanud, et kusagil käesoleva aasta paiku, ma kas hävin täielikult või vähemalt lõpetan katastroofiliste sündmustega. Nad on selle mõtte teie meelde nii tugevalt pressinud, et see nägemus tõmbab ligi ja kogub nii palju energiat, et tundubki nagu ei oleks mul võimalik selliseid katastroofe vältida.

Mu kallid, katastroofid ei ole vajalikud! Kui teie süda ja meel on rahujalal ja kiirgab armastaust, ei ole Minu kehal vaja vägivaldselt rappuda või hävida. See on nii nagu teie enda kehaga! Haiguse või häireolukorra puhul aitab alati enesetervendamine, kui lubad loomulikel Jumala poolt antud energiatel voolata.

Need, kes on Mind nii kaua kuritarvitanud, kuritarvitasid ka teid, püüdes teile sisendada usku haigusest või veelgi hullem, parandamatust haigusest ja surmast. Kumbki neist ei ole vajalik, mõlemad aga näitavad üksnes asjatundmatust, eraldatust Jumalikust teadvusest ja ühtsuse/üksolemise mitte mõistmist.

Kui arvad, et sa ei ole muud, kui üksnes keha, siis sa sured ja sind ei saa ravida. Sama kehtib ka Minu kohta.

Kui sa tunnistad endale, et Mina Ise Olen ennekõike üks teadvust omav vaimne olend, mõistad sa, et Minu keha on võimalik tervendada ilma suurte katastroofideta, mis hävitaks enamuse olendeid, kes siin koos Minuga elavad ja põhjustaks neile asjatuid kannatusi. Jumal ei vaja sinu kannatusi, selleks et sa ärkaksid vaimseks olendiks, kes sa tegelikult oled.

Kuigi ka see on tõsi, et paljud ärkavadki läbi kannatuse. Kuid teadke, et kannatus EI OLE vajalik. Kannatuste vajalikkust propageerivad need, kes nii Mind kui teid kuritarvitanud on. 

Kui te elate üksteisega rahujalal, armastades üksteist, austate ja armastate Mind ja teete minuga koostööd, ei tule mingisuguseid katastroofe!

Kõik seda, mis on mürgine ja saastunud ja mida on väärkasutatud, saab inimkond tervendada oma armastuse ja hoolitsusega. Mina ise kannan hoolt selle eest, et pühendunud südamed leiaksid vahendid, millega puhastada seda, mis on kahjustada saanud.

Seega, ei ole vaja suuri maavärinaid, võimsaid vulkaanipurskeid ega hiiglaslikke tsunaamisid ja torme! Mina Ise suudan hõlpsasti luua tasakaalu nendes väiksemates elementide muutustes, kui teie seda Minul võimaldate.

Te tahate teada, mida teie saate teha, et ülestõusmisprotsess võimalikult harmooniliselt kulgeks, ilma suuremate häireteta. 

Te teate, et inimkonna hädad said alguse sellest, et ta kaotas ühenduse oma südamega, kui ta kaotas armastuse ja oma tõelise identiteedi. Seega, kui inimkond taastab oma algse olemuse, mis põhineb südameühendusel ja armastusel, on Minu tervenemine ja taastumine täielikult garanteeritud. Sellisel juhul me sooritame nihke kõrgematesse dimensioonidesse kergelt ja ilma purustusteta.

Mu kallid, oma meele abil ei saa te mind tõeliselt tervendada. Te peate sisenema oma südame sellesse paika, mis ei tunne duaalsust ning seal kujustama ja tunnetama, kuidas ma tervenen.

Võtke Mind oma Südame Rahu embusesse ja puhastage kogu segipaisatus Oma Olemuse Armastusega. Lubage sellel rahu ja armastuse mahendaval vibratsioonil emmata tervet Minu keha, eriti siis kui eeldate maavärisemisi ja muid murrangulisi pöördeid. 

Kujustage ja tunnetage seda eeldatava ohu piirkonda otse oma südames ja tunnetage meie üksolemist, lubades oma sisemisel rahul rahustada seda, mis muidu võiks näidata põletiku märke. Just nimelt, vaadake neid piirkondi ja elemente nagu oleksid nad põletikus. Oma jahutust pakkuva armastuse ja südamerahu jõul, võttes need Minu keha põletikulised osad täielikult oma armastavase südamesse, nad tervenevad.

Mu kallid, tehke seda nüüdsest alates ja ärge laske kunagi end juhtida katastroofi-propagandast, mis kannab ainult pahatahtlikke eesmärke. 

Nagu te teate, loomine toimub üksnes seestpoolt väljapoole, see tähendab, et saab alguse sinu seest. Energia ja manifestatsioon järgneb sellele, mida sa kõigepealt oma südames tunned ja kujustad, ja alles siis saab ta reaalsuseks muutuda.

See, mis Minu kehaga toimub, sõltub täielikult inimkonna teadvusetasemest ja taotlusest. Me ei ole eraldiseisvad, me kõik oleme ühendatud ja teie saate võtta vastutuse selle eest, mida soovite kogeda!

Ma armastan teid kõiki väga. Kuid ma vajan teie abi, et saaks võimalikuks kogeda üheskoos Jumalikku Reaalsust. Jumalik Reaalsus katastroofe ei tunne!

MINA OLEN Gaia!

Tõlkis Ilme Meesaak

Illustratsioon: http://www.freeimageslive.com/galleries/space/earth/pics/a17_h_148_22725.gif

Tingimusteta armastus

Kas suudad kujutleda, mis tunne oleks, kui Su süda oleks kogu aeg avatud?

Milline oleks Su elu, kui Sa oleksid kindel. et Su sisemine juhtimine toimib õrnalt ja hellalt ning inimesed saadavad Sulle armastust ükskõik, kuhu Sa ka ei satuks?

Kuidas küll muutuks Su elu, kui siis, kui keegi Sulle midagi ütleb, ükskõik, kuidas see ka välja ei kukuks, tunneksid Sa selle tagant ära armastuse või vajaduse armastuse järele?

„Armastus on elu kõige tähtsam koostisosa. Armastus on energia, mis ringleb maailmas; ta eksisteerib kõikjal ning kõiges. Meie elus pole mitte ühtegi aspekti, mis ei hõlmaks armastust. Isegi kõige pimedama hetke sees on olemas armastuse element – vajadus armastuse järgi, selle puudumine või igatsus luua armastust rohkem. Suur osa inimenergiast on suunatud armastuse hankimise suunas. Ja samas on olemas ka hulgaliselt mõttemustreid, mis muudavad armastuse kogemise väga raskeks. Tihti juhtub, et püüeldes armastuse kõrgemate tasandite poole, sõidab sisse meie maine isiksus oma kahtluste, hirmude ning ootustega. Või ka seda, et armastus toob esile oma vastandi, hirmu.

Armastus kõrgemates dimensioonides on puhas kaastunne ning täielikult vaba klammerdumisest. See on laiema pildi nägemine inimeste eludest ning keskendumine mitte oma nägemusele sellest, mis võiks olla neile kasulik, vaid soovile aidata teistel kasvada ning avarduda suunas, mis on parajasti nende kõrgeim hüvang. Armastus on keskendumine sellele, kuidas inimesi teenida, teenides sealjuures ka iseenda kasvu ning kõrgemat eesmärki. Armastus avab ukse igaühe isikliku edasimineku ning elusoleku juurde.”

/Sanaya Roman „Elamine rõõmus”/

Share Button